Wiadomości

POLSKA

Werbistowska Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Górnej Grupie
Kościół w Górnej Grupie (fot. © Diecezja Peplińska - diecezja-pelplin.pl)

Werbistowska Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Górnej Grupie

Początek obecnej parafii rzymskokatolickiej w Górnej Grupie sięga roku 1923, kiedy przybyli tutaj werbiści. Dzięki staraniom o. Tomasza Puchały SVD, pierwszego prowincjała i założyciela Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, z parafii Bzowo wydzielono wioski Górna Grupa, Dolna Grupa i Grupa, zaś z parafii Świecie wioski Michale, Bratwin, Stwolno, Stare i Nowe Marzy oraz Mniszek i utworzono z nich placówkę duszpasterską. Jej pierwszym zarządcą został o. Tomasz Puchała.

Wszystkie obrzędy religijne odbywały się w klasztorze, początkowo w kaplicy domowej, a następnie utworzono kaplicę w spichrzu. Ojciec Puchała był inicjatorem utworzenia komitetu budowy kościoła w Górnej Grupie.

Historycznym dniem dla obecnej parafii był 15 czerwca 1924 roku. Po skończonym nabożeństwie odbyło się na placu koło kaplicy oo. misjonarzy zebranie wszystkich obywateli wyznania rzymskokatolickiego Górnej Grupy i wiosek okolicznych. Celem zebrania był wybór komitetu, który by starał się o zebranie składek dla tutejszej kaplicy oo. misjonarzy i o utworzenie w przyszłości parafii własnej, posiadającej oddzielne archiwum.

25 grudnia 1933 roku, dekretem bpa Stanisława Okoniewskiego, ordynariusza diecezji chełmińskiej, podniesiono dotychczasową placówkę duszpasterską, z poprzednio wymienionymi wioskami, do rangi samodzielnej parafii z dniem 1 stycznia 1934 roku. Pierwszym proboszczem został kapłan diecezjalny ks. Bernard Burdyn, który natychmiast przystąpił do budowy kościoła. 18 lipca 1937 roku bp Stanisław Okoniewski konsekrował kościół powierzając go opiece św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

gg parafia04Kościół parafialny w Górnej Grupie (fot. © Diecezja Peplińska - diecezja-pelplin.pl)

29 października 1939 roku ks. proboszcz Bernard Burdyn został zamordowany przez Niemców, a grób jego znajduje się w Grupie obok szkoły. Od tego czasu po dzień dzisiejszy działalność duszpasterską sprawują w parafii werbiści.

25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II dokonał reorganizacji administracji Kościoła w Polsce. W jej wyniku diecezja chełmińska została przemieniona na diecezję pelplińską. Pomimo reorganizacji niezmienna pozostała werbistowska służba dla kościoła lokalnego.

Oprócz naszych codziennych obowiązków posługi kapłańskiej, która wyraża się w udzielaniu sakramentów, codziennym głoszeniu Słowa Bożego w czasie sprawowanej Eucharystii, katechezach, przygotowaniu dzieci i młodzieży do I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania, opieki duchowej chorych i seniorów, duszpasterską posługą obejmujemy członków OSP w Górnej Grupie, „Pomorski Klub Myśliwski” w Bratwinie oraz Koło Gospodyń Wiejskich. W pracy duszpasterskiej pomaga mi na co dzień o. Tomasz Zbutowicz SVD, który jest rezydentem plebanii.

Naszą pracę duszpasterską wspierają duchowo dwie „Róże Różańcowe” oraz jedna grupa „Margaretka”. W Liturgicznej Służbie Ołtarza jest czterech ministrantów, tyleż samo lektorów i trzech kandydatów. W czasie większych uroczystości kościelnych liturgię ubogaca śpiewem chór pod kierownictwem pana organisty. Jednakże, w większości są to już seniorzy mocno zaawansowani w latach.

W pobliżu parafii znajduje się werbistowski Dom Misyjny św. Józefa. W pierwsze piątki miesiąca stałą pomocą w konfesjonale służy o. Edward Osiecki SVD, który doświadczeniem misyjnym i życiową mądrością ubogaca naszych wiernych. Pozostali współbracia na miarę sił i wolnego czasu włączają się w sprawowanie Eucharystii. Chorzy i starsi misjonarze zapewne swoją codzienną modlitwą wspierają nasze duszpasterskie wysiłki. Dom Misyjny jest dla nas „oazą” duchową, gdzie zawsze można przyjść.

Cieszymy się bardzo dobrą współpracą i relacjami z księżmi diecezjalnymi w dekanacie Nowskim. Księża doceniają naszą braterską pomoc duszpasterską, szczególnie w okresie przedświątecznym, jak i z okazji odpustów parafialnych.

gg parafia02Adoracja Najświętszego Sakramentu w okresie Bożego Narodzenia (fot. archiwum parafii w Górnej Grupie)

Kancelaria i konfesjonał jest miejscem szczególnym w naszej pracy duszpasterskiej, gdzie twarzą w twarz spotykamy się z wiernymi, co jest dobrą okazją do szczerej rozmowy, dialogu, katechez oraz wymiany poglądów na nurtujące pytania i niepokojące problemy. Dlatego, między innymi w każdy czwartek, w godzinach wieczornych, w czasie trwania cichej adoracji Najświętszego Sakramentu jest możliwość skorzystania z sakramentu pojednania lub rozmowy duchowej. Sprzyja temu odpowiednio przygotowany konfesjonał.

Odpust parafialny razem z festynem, który ma miejsce na placu przed kościołem, w naturalny sposób przyczynia się do pogłębienia więzi miedzy parafianami, a duszpasterzami. Doroczny festyn z wieloma atrakcjami, przygotowany przez parafian, cieszy tak dzieci, jak i dorosłych.

Natomiast odmienny charakter dla naszej wspólnoty parafialnej i społeczności lokalnej ma celebracja Mszy świętej polowej w Mniszku, na największej masowej mogile z okresu II wojny światowej w dawnym województwie bydgoskim. Spoczywają w niej ciała około 10 tys. ofiar niemieckiej zbrodniczej polityki fizycznego wyniszczenia mieszkańców Pomorza. Każdego roku pod przewodnictwem biskupa diecezji, w towarzystwie wojska, włodarzy powiatu, gminy i młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności i gości oddajemy cześć i pamięć wszystkim tutaj pomordowanym.

Z wdzięcznością i szczerym zaangażowaniem kontynuujemy pracę duszpasterską naszych poprzedników, świadomi wielkiego wkładu duchowego i materialnego, a nade wszystko przelanej krwi z okresu okupacji hitlerowskiej, tak wielu wiernych i duchownych z naszej wspólnoty parafialnej i z Domu Misyjnego oraz całego regionu pomorskiego. Historia i powołanie misyjne zobowiązuje.

Krzysztof Mazurek SVD
proboszcz

gg parafia02Tablica pamiątkowa ze zdjęciem pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła (fot. archiwum parafii w Górnej Grupie)