Zarząd Prowincji

Image

O. Sylwester Grabowski SVD
PROWINCJAŁ

Image
O. Tomasz Bujarski SVD
WICEPROWINCJAŁ
Image
Br. Krzysztof Drabik SVD
ADMONITOR
Image
O. Firmin Azalekor SVD
RADCA
Image
O. Henryk Szymiczek SVD
RADCA

Przełożeni Prowincjalni Polskiej Prowincji SVD

Tomasz Puchała (1922-27)
Franciszek Herud (1927-33)
Tomasz Puchała (1933-39)
Franciszek Herud (1939-47)
Jacek Kubica (1947-57)
Feliks Zapłata (1957-60)
Bruno Kozieł (1960-66)
Alfons Boniewicz (1966-69)
Leonard Szymański (1969-78)
Bernard Bona (1978-79)
Alfons Labudda (1979-86)
Konrad Keler (1986-92)
Jan Wichary (1992-98)
Eugeniusz Śliwka (1998-2001)
Ireneusz Piskorek (2001-07)
Andrzej Danilewicz (2007-13)
Eryk Koppa (2013-19)
Sylwester Grabowski (od 2019)