Wiadomości

POLSKA

IX konkurs plastyczny “Gdy myślę misje…”
Projekt: Sławomir Błażewicz

IX konkurs plastyczny “Gdy myślę misje…”

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w 9. edycji konkursu plastycznego „Gdy myślę misje …”. Tegoroczne hasło konkursu brzmi „Uderzyć w dzwon”.

Głównym celem Konkursu jest uświadomienie uczestnikom faktu, że na świecie wciąż dzieje się wiele zła, które niszczy rodziny i społeczeństwa. Przez to ich dzieciństwo nie jest radosne i beztroskie, a wielu ich rówieśników, zamiast uczyć się i stopniowo rozwijać, musi szybko stać się dorosłymi. Te złe rzeczy to ubóstwo, głód, brak edukacji, utrata rodziców i całych rodzin wskutek wojen i konfliktów zbrojnych, chorób lub pandemii.

Ktoś musi uderzyć w dzwon, aby ludzie obudzili się i zrozumieli, że tylko życzliwość, solidarność, szacunek do innych, wrażliwość na cudzą krzywdę oraz chęć mądrej pomocy mogą przerwać tę spiralę zła. Czynią tak  misjonarze, którzy również dbają o to, aby zanieść potrzebującym Ewangelię i jej przesłanie.

Organizatorzy Konkursu pragną, aby uczestnicy mieli świadomość, że od nich już dziś wiele zależy, a w przyszłości będzie zależało naprawdę bardzo dużo. Stając się wrażliwymi i lepszymi, mogą zmienić swoje środowisko, a jako dorośli będą mogli sprawić, że świat będzie lepszy, a ludzie szczęśliwsi. Już czas UDERZYĆ W DZWON i zmieniać świat na lepsze.

Konkurs trwa od 3 lutego do 4 kwietnia 2022 roku. Prace konkursowe można nadsyłać do 4 kwietnia 2022 r. na adres:

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów
Pieniężno Pierwsze 19
14–520 Pieniężno

z dopiskiem: „Gdy myślę misje…”

 Ogłoszenie wyników nastąpi tylko drogą telefoniczną (do laureatów) i internetową (do pozostałych uczestników) we wtorek, 17 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.muzeumpieniezno.pl.

Projekt plakatu: Slawomir Błażewicz