Wiadomości

POLSKA

Zjazd redakcji czasopism misyjnych
Fot. Andrzej Danilewicz SVD

Zjazd redakcji czasopism misyjnych

W Centrum Misji Afrykańskichw Borzęcinie Dużym k. Warszawy w dniach 20-22 lutego odbył się pierwszy w Polsce zjazd redakcji czasopism o tematyce misyjnej. Obecnie ukazuje się 18 takich pism, zaś w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 15 z nich. Organizatorem wydarzenia była Komisji Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich ds. Misji i Kontaktów z Polonią.

Ponieważ był to pierwszy tego typu zjazd, sporo czasu poświęcono na prezentację poszczególnych publikacji z uwzględnieniem ich historii, tematyki, adresatów i zagadnień technicznych. W następującej po tym dyskusji podkreślano wysoki poziom edytorski poszczególnych publikacji, ale też zastanawiano się nad ich przyszłością w dobie zaniku czytelnictwa. Mimo że nakład poszczególnych pism od dłuższego czasu pozostaje na tym samym poziomie to jednak nowatorskie podejście do wydań elektronicznych jest już koniecznością. Zastanawiano się także nad sposobami współpracy między redakcjami. Takie możliwości daje na przykład wspólne promowanie akcji „Misjonarz na Post” i propagowanie idei Niedzieli Misyjnej w duchu Papieskich Dzieł Misyjnych

- To była doskonała okazja, aby po raz pierwszy spotkać się w takim gronie, zaprezentować swoją działalność, podzielić się osiągnięciami i wyzwaniami, pomyśleć o ewentualnych formach współpracy – mówi o. Andrzej Danilewicz SVD, odpowiedzialny za organizację wydarzenia. 

W drugiej części zjazdu uczestnicy wzięli udział w szkoleniu w różnych praktycznych dziedzinach. Andrzej Danilewicz SVD, Sekretarz ds. Misji Polskiej Prowincji SVD mówił o tym jak poprawić jakość zdjęć publikowanych na łamach czasopism misyjnych, skąd je pozyskiwać, a także przybliżył związane z tym zagadnienie praw autorskich i majątkowych oraz prawa do wizerunku. Z kolei Mateusz Miernik, pracownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa Instytutu Literaturoznawstwa KUL, przybliżył kwestię właściwego doboru krojów pisma do konkretnych treści. Swoistą wisienką na torcie były wystąpienia ks. prof. Wiesława Przyczyny i dr Magdaleny Jankosz z UPJPII na temat słownictwa religijnego. Ich prezentacja rozpoczęła się od dyktanda naszpikowanego terminologią kościelną pod tytułem po „Bożym Ciele cisza w kościele”. Wszyscy z uczestników polegli na tym teście, dlatego z tym większą uwagą wysłuchali przedłożenia zaproszonych gości.

- Bardzo się cieszę, że nasza redakcja mogła uczestniczyć w takim wydarzeniu, tym bardziej, że nasz miesięcznik jest obecnie w fazie sporych zmian i modyfikacji. Spotkanie z redakcjami innych czasopism to zawsze okazja, żeby wymienić doświadczenia i nawiązać współpracę – mówi Dorota Glica, redaktor naczelna miesięcznika „Misjonarz”.

- Nie można zapomnieć, że werbiści, oprócz „Misjonarza”, wydają również kwartalnik „Animator”, więc jesteśmy obecni na spotkaniu w większym gronie – przypomina o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie.

Uczestnicy wydarzenia postanowili, że kolejny zjazd redakcji czasopism misyjnych, z jeszcze bardziej rozbudowaną częścią warsztatową, odbędzie się za dwa lata. (ad)

zjazdredmis02Fot. Andrzej Danilewicz SVD