Wiadomości

POLSKA

XXIV Kapituła Prowincjalna werbistów
Obrady XXIV Kapituły Prowincjalnej werbistów

XXIV Kapituła Prowincjalna werbistów

 

8 lutego 2024 roku zakończyła się XXIV Kapituła Prowincjalna Zgromadzenia Słowa Bożego, która obradowała w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie. Wzięło w niej udział 49 delegatów reprezentujących wszystkie wspólnoty Polskiej Prowincji i jej najważniejsze instytucje. 

Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego skupienia z konferencją wygłoszoną przez o. Szczepana Szpyrę SVD, biblistę i duszpasterza, który podkreślał ważność kerygmatu w posłudze werbistów.  

Na początku obrad zebrani wysłuchali sprawozdań za czas od poprzedniej Kapituły Prowincjalnej przedstawionych przez przełożonego prowincjalnego - o. Sylwestra Grabowskiego SVD, ekonoma prowincjalnego - br. Jacka Dettlaffa SVD i Sekretarza ds. Misji - o. Andrzeja Danilewicza SVD. Znaczną część czasu poświęcono na dyskusję nad zaleceniami i postulatami, które były owocem wcześniej odbytych Kapituł Miejscowych we wspólnotach. Ostatecznie przyjęto 8 postanowień do realizacji dotyczących m.in. formacji permanentnej współbraci, jak najlepszego wykorzystania budynku klasztornego w Pieniężnie czy przygotowań do zbliżającego się jubileuszu 150-lecia założenia Zgromadzenia. Nim decyzje Kapituły zostaną wprowadzone w życie, będą wymagały zatwierdzenia przez Radę Generalną.

24kapitula prowincjalna12Uczestnicy XXIV Kapituły prowincjalnej w kościele seminaryjnym w Pieniężnie

Innym zadaniem stojącym przed kapitularzami było wypracowanie dokumentu, który posłuży pracom Kapituły Generalnej, która rozpocznie się 16 czerwca br. w Nemi niedaleko Rzymu pod hasłem: „Niech świeci wasze światło przed ludźmi. Wierni i twórczy uczniowie w zranionym świecie”. Kapitularze wybrali też dwóch delegatów i ich zastępców, którzy wraz z przełożonym prowincjalnym udadzą się na wspomnianą Kapitułę Generalną. 

Innym ważnym działaniem była aktualizacja i zatwierdzenie Deklaracji Misyjnej na kolejne trzy lata, która określa formy zaangażowania werbistów w Polskiej Prowincji.  

Gośćmi specjalnymi Kapituły Prowincjalnej byli: bp Jerzy Mazur SVD, ordynariusz ełcki, który przewodniczy Mszy św. i wygłosił homilię podczas pierwszego dnia obrad oraz przełożona prowincjalna, s. Dolores Zok SSpS, która przybliżyła posługę swoich sióstr z uwzględnieniem wspólnych działań z werbistami.

Obecnie Polska Prowincja Zgromadzenia Słowa Bożego liczy 210 członków. Jest wspólnotą międzynarodową, którą tworzą współbracia z Polski, Indonezji, Togo, Indii, Wietnamu i Ghany. Ponad 200 polskich werbistów podejmuje pracę poza granicami kraju. Całe Zgromadzenie liczy blisko 6 tysięcy członków. Przełożonym generalnym kończącej się kadencji jest o. Paulus Budi Kleden SVD z Indonezji. (AD)

Fotografie: Maciej Baron SVD, Franciszek Bąk SVD, Krzysztof Kołodyński SVD

24kapitula prowincjalna07