Wiadomości

POLSKA

Spotkania Przyjaciół Misji w Szczecinie i Rzeszowie
O. Józef Gwóźdź SVD podczas spotkania w Rzeszowie (fot. Wiesław Dudar SVD)

Spotkania Przyjaciół Misji w Szczecinie i Rzeszowie

Na przełomie września i października odbyły się dwa ostatnie jesienne Spotkania Rejonowe Przyjaciół Misji. 24 września miało miejsce spotkanie w Szczecinie, w klasztorze pallotynów, gdzie gościem był o. Marcin Domański SVD, misjonarz pracujący w Boliwii.

Dzięki niezwykłym zdjęciom oraz interesującemu świadectwu, przybliżył zebranym kulturę, codzienność mieszkańców i życie Kościoła w tym kraju.

Dwa tygodnie później, 8 października, odbyło się spotkanie w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym w Rzeszowie. Tu gościem był o. Józef Gwóźdź SVD, który przybliżył zebranym kulturę, życie Kościoła i codzienny misjonarski trud w Panamie i Nikaragui. Jakzwykle, doskonałym uzupełnieniem jego opowieści były slajdy, które przybliżały realia pracy misyjnej w tym regionie świata. Misjonarz mówił też o zaangażowaniu w pomoc uchodźcom z Ukrainy na terenie diecezji przemyskiej, gdzie od kilku miesięcy przebywa (czytaj więcej).

rzeszow2022 spotk04Msza święta w Rzeszowie (fot. Wiesław Dudar SVD)

O. Gwóźdź przewodniczył Mszy świętej i wygłosił homilię, w której ukazał ważne miejsce Przyjaciół Misji w dziele głoszenia Ewangelii, podziękował za dar modlitwy oraz za systematyczne wspieranie materialne misjonarzy i misyjnego dzieła Kościoła.

Ważnym elementem każdorazowych Spotkań Przyjaciół Misji jest wspólna modlitwa w intencji misji i misjonarzy, w tym modlitwa różańcowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. W Szczecinie i Rzeszowie zebrani modlili się także o pokój na Ukrainie i w innych częściach świata.

Podczas spotkań można poszerzyć swoją wiedzę na temat innych kultur i pracy misyjnej werbistów, a także życia Kościoła na innych kontynentach i w poszczególnych krajach, gdzie pracują werbiści oraz siostry Służebnice Ducha Świętego. Zebrani mają również okazję, by zaopatrzyć się w materiały misyjne, które mogą wykorzystać podczas pracy w kołach misyjnych oraz innych grupach religijnych. Jest też to okazja, aby złożyć ofiarę na misje oraz przynieść dary, które w ramach wielu akcji misyjnych prowadzonych przez werbistów, są przekazywane misjonarzom lub wykorzystywane do celów misyjnych. W Rzeszowie, jak zawsze, po mistrzowsku zajmowała się tym s. Danuta Piasecka SSpS posługująca na co dzień w Referacie Misyjnym w Pieniężnie.

szczecin2022 spotk01O. Marcin Domański SVD podczas spotkania w Szczecinie (fot. Wiesław Dudar SVD)

Podczas spotkań w Szczecinie i Rzeszowie, o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie, organizującego Spotkania Rejonowe Przyjaciół Misji, przedstawił zebranym aktualne zaangażowanie Referatu Misyjnego i przybliżył aktualnie realizowane projekty misyjne. Wyraził przy tym wdzięczność za modlitwę i okazywaną pomoc oraz zachęcał do dalszej współpracy w głoszeniu Ewangelii.

Serdecznie dziękujemy księżom pallotynom ze Szczecina oraz oo. Bernardynom i ks. Andrzejowi Cyprusiowi z Rzeszowa za życzliwość i serdeczność jaką okazują naszym spotkaniom. Wielkie ukłony pod adresem wielu osób świeckich, bez których te spotkania byłyby niemożliwe do przeprowadzenia.

szczecin2022 spotk01Msza święta w Szczecinie (fot. Wiesław Dudar SVD)

szczecin2022 spotk01Msza święta w Szczecinie (fot. Wiesław Dudar SVD)

szczecin2022 spotk01Msza święta w Rzeszowie (fot. Wiesław Dudar SVD)

szczecin2022 spotk01Msza święta w Rzeszowie (fot. Wiesław Dudar SVD)

szczecin2022 spotk01Spotkanie w Rzeszowie (fot. Wiesław Dudar SVD)

szczecin2022 spotk01O. Józef Gwóźdź SVD w Rzeszowie (fot. Wiesław Dudar SVD)