Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Ruch Świeckich Współpracowników w Regii Ural
O. Anatolij Gamza SVD i świeccy z werbistowskiej Parafii św. Olgi w Moskwie z ikoną Matki Słowa Bożego (fot. archiwum SVD Regii Ural)

Ruch Świeckich Współpracowników w Regii Ural

Zgromadzenie Słowa Bożego od samego początku swego istnienia było otwarte na współpracę ze świeckimi, którzy gotowi byli wnosić swój wkład w dzieło ewangelizacji. W ostatnich latach na całym świecie, w tym także i w Regii Ural, pojawili się aktywni świeccy.

Są to najczęściej parafianie pragnący robić wielkie rzeczy dla Kościoła. I choć nie jest to liczebnie wielka grupa, ich posługiwanie zasługuje na uwagę.

Szczególnie ważną rolę odegrali, gdy w naszych wspólnotach pojawiła się pandemia Covid-19. Nasi świeccy współpracownicy nie pozostali obojętni wobec wyzwań, jakie pandemiczne ograniczenia postawiły przed parafiami w życiu sakramentalnym i liturgicznym. Prowadzili przez internet grupy modlitewne, organizowali różnego rodzaju wsparcie, pomoc, na przykład zbiórki produktów żywnościowych dla studiujących w Rosji studentów afrykańskich, którzy nie mogli powrócić do swoich krajów. W Baranowiczach na Białorusi szyli kombinezony ochronne dla miejscowej służby zdrowia, a nawet wznieśli tak zwany Krzyż Pandemii, przed którym ludzie różnych wyznań modlili się o jak najszybsze jej zakończenie i czerpali pociechę w przeżywaniu tragedii, które dotykały ich i ich bliskich w związku z zakażeniami.

swieccy url03Świeccy w jednej z werbistowskich parafii w Regii Ural (fot. archiwum SVD)

CZYTAJ TAKŻE:
Realna pomoc służbie zdrowia w Baranowiczachglobe element95px ver1
globe element95px ver1
Pandemia i Krzyż Miłosierdzia

Choć obecnie nastał jeszcze trudniejszy czas, nasi świeccy współpracownicy nie chcą spoczywać na laurach, czerpiąc satysfakcję z tego, co dotąd osiągnęli. Z wielkim zaangażowaniem biorą czynny udział w liturgii jako ministranci i lektorzy, wykonują dekoracje w kościołach, sami inicjują różnorodne spotkania, formujące i pogłębiające duchowość parafian, aktywnie uczestniczą w dziele katechizacji. Organizują świąteczne akcje, wcielają się w św. Mikołaja, żeby sprawić radość dzieciom, odwiedzają, pocieszają i pomagają biednym, chorym i samotnym.

Oddzielnie chciałbym jeszcze przedstawić modlitewny ruch świeckich werbistów. W 2021 roku po domach naszych parafian pielgrzymowała ikona Matki Słowa Bożego. Była to inicjatywa świeckich i oni wzięli na swe barki wszystkie sprawy organizacyjne. Okazało się, że ta peregrynacja bardzo zjednoczyła to środowisko oraz pozwoliła świeckim głębiej wniknąć w duchowość naszego Zgromadzenia.

Świeckich pomocników jednoczy także internet. Społeczne sieci odgrywają obecnie istotną rolę w dziele ewangelizacji, dlatego, świadomi ducha czasu, świeccy werbiści dbają o obecność aktualnych materiałów poświęconych Zgromadzeniu Słowa Bożego i jego misji w popularnych u nas mediach społecznościowych i na kanale YouTube. Umieszczają tam rozważania Słowa Bożego, rozmyślania, dotyczące ważnych zagadnień życia chrześcijańskiego, informacje o działalności dobroczynnej, udostępniają fotografie, obrazujące barwne życie swoich wspólnot parafialnych i bogactwo Kościoła katolickiego.

O. Konrad Potyka SVD z parafianami podczas szycia kombinezonów ochronnych w Baranowiczach na Białorusi (fot. Kornelisz Konsek SVD)

Z pomocą tych środków społecznego przekazu umawiają się na spotkania - tak “w realu”, jak i on-line. Mają także możliwość uczestnictwa w spotkaniach ze wspólnotami świeckich z innych krajów i dzielenia się z nimi duchowym i praktycznym doświadczeniem. Obecnie nasi świeccy współpracownicy misyjni utrzymują stały kontakt z podobnymi wspólnotami z Niemiec, Szwajcarii i Indii i są otwarci na współpracę z innymi prowincjami, regiami i misjami.

Mamy głęboką nadzieję, że nasi świeccy werbiści będą wzrastać i umacniać się w swoim misyjnym posługiwaniu, odnajdując w ten sposób zarówno swoje talenty, jak i bezgraniczną, niczym nie uwarunkowaną, czułą i zawsze wierną miłość Boga do każdego z nich.

Oby ten czas przeżywania tajemnicy Wcielenia Słowa przyniósł nam wszystkim dar rozpoznania talentów i zdolności, którymi nas Bóg obdarzył. Niech przygotuje on nasze serca na życiodajne spotkanie z przychodzącym Panem.

Anatolij Gamza SVD
Moskwa, Rosja

swieccy url01Duszpasterze z parafianami werbistowskiej Parafii św. Olgi w Moskwie (fot. archiwum SVD Regii Ural)