Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Wybrano pełny skład Rady Generalnej
-

Wybrano pełny skład Rady Generalnej

5 i 6 lipca, podczas odbywającej się w Nemi XIX Kapituły Generalnej werbistów, wybrano nowy skład Rady Generalnej na kadencję 2024-2030. Jednym z radców został ponownie o. Eryk Koppa SVD, były prowincjał Polskiej Prowincji SVD oraz radca generalny w latach 2018-2024.

Po wybraniu 4 lipca na stanowicko Generała Zgrowmadzenia o. Anselmo Ribeiro SVD, w składzie nowej Rady Generalnej znaleźli się (w kolejności wyboru):

  • o. Xavier Thirukudumbam SVD, wicegenerał (Indie)
  • br. Michael Ertl SVD, radca (Niemcy)
  • o. Eryk Koppa SVD, admonitor (Polska)
  • o. Yulius Yasinto SVD, radca (Indonezja)
  • o. Fabian Mate Kalaluka SVD, radca (Zambia)
  • o. Jerome A. Marquez SVD, radca (Filipiny)

W 7-osobowej Radzie Generalnej znalazło się tym samym 4 nowych członków. Najstarszy radca ma 66 lat, najmłodszy 43.

O. Eryk Koppa SVD jest piątym Polakiem w historii wybranym do Zarządu Generalnego Zgromadzenia Słowa Bożego. Wcześniej w Radzie Generalnej pracowali także: o. Bruno Kozieł SVD (1967-77), o. Jan Cebulski SVD (1977-82), o. Sylwerster Pająk SVD (1988-94) i o. Konrad Keller SVD, który był Radcą Generalnym (1994-2000) oraz wicegenerałem Zgromadzenia (2000-2012).

Rada Generalna wraz z Przełożonym Generalnym jest głównym organem wykonawczym w Zgromadzeniu. Podejmuje decyzje dotyczące bieżącego funkcjonowania Zgromadzenia, w tym decyzje personalne i strukturalne, jak np. powoływanie i odwoływanie przełożonych prowincji, regii lub misji, czy też otwieranie nowych, bądź zamykanie działających terenów misyjnych. Do zadań Rady Generalnej należy również koordynowanie działalności głównych apostolatów Zgromadzenia oraz dbanie o sprawne i zgodne z Konstytucjami SVD funkcjonowanie Zgromadzenia.

19gc anselmo ricardo

19gc xavie thirukudumbam

19gc michael ertl

19gc eryk koppa

19gc yulius yasinto

19gc fabian kalaluka

19gc jerome marquez