Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Rowery i motocykle dotarły do Togo
Katechiści z Sadori z nowymi rowerami i motocyklami (fot. Marcel Wangu SVD)

Rowery i motocykle dotarły do Togo

Werbistowska Akcja Pomocy Kierowców na Rzecz Misyjnych Środków Transportu, zwana popularnie Akcją św. Krzysztofa, organizowana jest w tym roku już po raz 28. Ofiary polskich kierowców ciągle spływają, ale już teraz udało się sfinansować zakup motocykli i rowerów dla dwóch togijskich parafii. Swoje pojazdy otrzymali katechiści z Parafii św. Franciszka z Asyżu w Takpamba oraz Parafii św. Arnolda Janssena w Sadori. Obie położone są na terenie diecezji Dapaong na północy kraju.

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Takpamba otrzymała dla swoich katechistów 3 motocykle i 4 rowery, zaś Parafia św. Arnolda Janssena w Sadori 2 motocykle i 10 rowerów. W obu tych parafiach proboszczami są werbiści z Indonezji – w Takpamba o. Marcel Wangu SVD, a w Sadori o. Adauktus Herin SVD.

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają Akcję św. Krzysztofa i Referatowi Misyjnemu w Pieniężnie, że pamiętał o katechistach w Togo – mówi o. Marian Schwark SVD pracujący w werbistowskiej misji w Kpalimé. – Jestem pewien, że otrzymane motocykle i rowery dodadzą im sił i odwagi do dalszej owocniejszej pracy w służbie Słowa Bożego.

rowmot takpamba03Katechiści z Takpamba (fot. Marcel Wangu SVD)

Na misyjnych parafiach katechiści stanowią ogromną pomoc dla misjonarzy i są absolutnie niezbędni dla każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Są pierwszymi i najważniejszymi współpracownikami każdego misjonarza, także jego tłumaczami, jeśli misjonarz nie włada lokalnym językiem. Przewodniczą liturgii Słowa Bożego we wioskach, do których misjonarz przyjeżdża bardzo rzadko, przygotowują wiernych do sakramentów i katechumenów do chrztu.

W Togo wszyscy katechiści pracują dobrowolnie. Tylko niektórzy z nich, i to zwykle na stacji głównej, otrzymują niewielkie wynagrodzenie za swoją posługę. Nie przekracza ono 15 € na miesiąc.

Przygotowanie katechistów do posługi odbywa się w diecezjalnych ośrodkach formacji. Koszty takiej formacji ponosi każda wspólnota parafialna, która wysyła swojego kandydata.

– Katechiści, mają swoje własne rodziny na utrzymaniu, a mimo to poświęcają dobrowolnie swój wolny czas, posługując swoim wspólnotom w nauczaniu Słowa Bożego – wyjaśnia o. Schwark. – Jestem zawsze pełen podziwu dla tej dobrowolnej pracy naszych katechistów, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie każdy szuka tylko korzyści materialnych. (adm)

rowmot takpamba02Katechista z Takpamba na nowym motocyklu (fot. Marcel Wangu SVD)

*       *       *

Nazywam się Matthieu Djangbedja Bomboma, jestem katechistą parafii świętego Arnolda Janssena w Sadori. W imieniu moich braci katechistów i w imieniu własnym, piszę ten list, żeby podziękować Wam i Referatowi Misyjnemu w Pieniężnie w Polsce za podarowane nam rowery i motocykle. Te środki lokomocji pomagają nam w naszej posłudze pastoralnej we wspólnotach w oddalonych wioskach.

Mamy kilka stacji bocznych, gdzie prowadzimy lekcje religii dla katechumenów w tygodniu, a w niedzielę przewodniczymy tam liturgii Słowa Bożego.

A oto nasze wspólnoty chrześcijańskie i ich katechiści:

  • wspólnota w Sadori z katechistą Jozefem Baba
  • wspólnota w Koumongou z katechistą Samuelem Nagbendi
  • wspólnoty w Koumongoukan i Farece z katechistą Matthieu Djangedja
  • wspólnota w Faré z katechistą Danielem
  • wspólnoty w Bonzoukou i Kini z katechistą Eliaszem Comnakan
  • Wspólnota w Tchanguerikou z katechistą Piotrem Abou
  • Tiguibe Paskal jest katechistą pomocniczym wspólnot w Koumongou i Koumongoukan.

Dzięki rowerom i motocyklom, które nam podarowaliście, możemy łatwiej dojeżdżać do wyżej wymienionych wspólnot i dobrze im służyć. Dlatego z całego serca dziękuję Wam za okazaną nam pomoc.

Prosimy Boga, żeby was błogosławił i towarzyszył Wam w życiu.

Matthieu Djangbedja Bomboma

Więcej informacji i fotografii