Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Międzykulturowe kolędowanie
Ekumeniczny Wieczor Kolęd w Inala (fot za: www.stmarksinala.com)

Międzykulturowe kolędowanie

Na początku grudnia werbiści w Sydney i Brisbane zorganizowali spotkania kolędowe. Były one o tyle nietypowe, że zaangażowały się w nie przedstawiciele innych wyznań i narodowości mieszkających w Australii.

Werbistowska wspólnota z Marsfield w Sydney zorganizowała doroczny Festiwal Kolęd, zaś w Parafii św. Marka w Inala na przedmieściach Brisbane odbył się wielokulturowy Ekumeniczny Wieczór Kolęd.

W Marsfield swoje kolędy zaśpiewało kilka grup etnicznych, w tym Wietnamczycy, Chińczycy i Indonezyjczycy. Wystąpił też chór z Parafii św. Antoniego, chór mieszany wspólnoty werbistowskiej i Sióstr Służebnic Ducha Świętego (SSpS) oraz kilka innych lokalnych grup.

Zwracając się do uczestników o. prowincjał Henryk Adler SVD powiedział, że istnieje wiele tradycji z całego świata, które składają się na piękno Bożego Narodzenia w Australii. Podkreślił przy tym, że kultywowane są szczególne zwyczaje pochodzące z innych krajów, które odróżniają ten czas od innych dni świątecznych kalendarzu.

Wielka tajemnica świąt Bożego Narodzenia objawia się jako bezradny chłopiec, urodzony wiele lat temu, w innej części świata. - mówił o. Adler. - Ale ten mały chłopiec był Bogiem, który stał się jednym z nas. Stał się Bogiem-z-nami. To jest prawdziwa historia Bożego Narodzenia, Bóg staje się jednym z nas.

W tym samym czasie Ekumeniczny Wieczór Kolęd w Parafii św. Marka w Inala przyciągnął około 1000 ludzi - nie tylko parafian, ale także wiele ludzi z okolicy i z innych części Brisbane. W parafii pojawili się przedstawiciele innych kościołów chrześijańskich z okolicy, by wspólnie opowiedzieć historię Jezusa, z radością świętować Jego narodzenie i zaśpiewać kolędy.

Zgromadziliśmy się, by powitać Jezusa w naszych sercach - powiedział na wstępie o. Stephen Pilly SVD, proboszcz parafii. -  Zjednoczeni w imię Jezusa obchodzimy Jego narodzenie przez wspólną modlitwę, śpiew i składane sobie nawzajem życzenia radości, miłości i pokoju.

Ekumeniczny Wieczór Kolęd w Inala (fot. za www.stmarksinala.com)

Przedstawiciel Ngutana Lui Aboriginal and Torres Strait Islander Education Centre przypomniał wszystkim o Aborygenach, którzy są tradycyjnymi i pierwszymi właścicielami ziemi australijskiej. Następnie Carol Palmer, pastor Kościoła Anglikańskiego w Inala, poprowadziła modlitwę wstępną. Po niej chóry z różnych wspólnot chrześcijańskich zaprezentowały pieśni i krótkie przedstawienia prezentujące bogactwo Bożego Narodzenia. Wystąpiły grupy ze wspólnot: filipińskiej, wietnamskiej, chińskiej, samoańskiej, tongijskiej oraz wspólnota Fidżi i Kościoła Anglikańskiego. Przygotowane zostały też specjalne broszury, dzięki którym wszyscy uczestnicy mogli włączyć się w śpiew kolęd.

Modlitwę na zakończenie poprowadził pastor z Kościoła Zjednoczenia

Oba wydarzenia, w Inala i Marsfield, zakończyły się wspólnym wspólnym posiłkiem.

Więcej fotografii z obuwydarzeń znaleźć można pod tymi linkami:

Ekumeniczny Wieczór Kolęd w Inala (fot. za www.stmarksinala.com)

Ekumeniczny Wieczór Kolęd w Inala (fot. za www.stmarksinala.com)