Wiadomości

POLSKA

Ulica nazwana imieniem ojca Janusza Walerowskiego SVD
Poświęcenie tablicy z nazwą ulicy im. Ojca Janusza Walerowskiego

Ulica nazwana imieniem ojca Janusza Walerowskiego SVD

Historia dzieje się na naszych oczach – pisał swego czasu Piotr Waglowski. Możemy użyć tego cytatu także á propos ostatnich wydarzeń w Kleosinie.

6 stycznia 2018 roku na mszy świętej o godzinie 12.00 została poświęcona tablica nowej ulicy w Kleosinie, którą nazwano imieniem ojca Janusza Walerowskiego SVD. Data została wybrana nieprzypadkowo, gdyż właśnie 6 stycznia minęła 5. rocznica nagłej śmierci ojca Janusza.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski – na wniosek lokalnej społeczności z Kleosina, Rady Gminy Juchnowiec Kościelny oraz proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie – zdecydował o zmianie nazw ulic w naszej miejscowości i w dniu 13 grudnia 2017 roku podpisał zarządzenie, aby dotychczasowej ulicy Leona Kruczkowskiego w miejscowości Kleosin w Gminie Juchnowiec Kościelny nadać imię Ojca Janusza Walerowskiego SVD.

W dokumencie tym znajduje się uzasadnienie, w którym odnotowano, że działania te zostały podjęte w duchu ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i pomniki (art. 6 ust. 2 i 3). W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – nazwa ulicy imienia Leona Kruczkowskiego spełnia warunki wymienione w art. 1 tej ustawy.

kleosin ulica01

W dalszym ciągu uzasadnienia napisano także: „Ojciec Janusz Walerowski od 2001 roku pełnił funkcję rektora Domu Misyjnego Księży Werbistów SVD w Kleosinie. W 2002 roku po powołaniu do życia parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie został mianowany również proboszczem. Pełnił wiele innych funkcji, między innymi: Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, kapelana miasta i powiatu białostockiego, strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2008 roku, na mocy uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, został Honorowym Obywatelem Gminy. Zmarł 6 stycznia 2013 roku”. Zarządzenie wojewody o zmianie nazwy ulicy uprawomocniło się 28 grudnia 2018 roku.

Uroczystości związane z poświęceniem tablicy z nową nazwą ulicy miały podniosły charakter. Mszy świętej przewodniczył o. Franciszek Martyna SVD, rektor Domu Misyjnego i proboszcz Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie. W Eucharystii wzięli udział prawie wszyscy ojcowie z Domu Zakonnego, ks. Andrzej Walerowski - brat zmarłego o. Janusza oraz licznie przybyli wierni. Było obecnych wiele pocztów sztandarowych, przedstawiciele władz Gminy oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, który pod koniec mszy przedstawił i uzasadnił powyższe zmiany.

W homilii ojciec proboszcz podkreślił, że Kleosin ma od teraz dwie ulice „werbistowskie”. Istnieje już bowiem ulica Ojca Stefana Tarasiuka SVD. Fakt ten jest to dla nas ogromnym wyróżnieniem – pokazuje, że lokalna społeczność potrafi i chce okazać swoją wdzięczność za długoletnią i owocną obecność Zgromadzenia Słowa Bożego na Podlasiu.

globe element95px ver1Więcej fotografii z wydarzenia

kleosin ulica03