Wiadomości

POLSKA

Spotkanie duszpasterzy obcokrajowców
Od lewej o. Joachim Thach Trinh SVD, ks. bp Krzysztof Zadarko, o. Jan Nguyen van Thuat SVD i o. George Machiyanickal Joseph SVD (fot. archiwum Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu)

Spotkanie duszpasterzy obcokrajowców

18 listopada w gmachu Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie duszpasterzy wspólnot obcojęzycznych w Polsce. Zostało zorganizowane po trzyletniej przerwie z inicjatywy bp Krzysztofa Zadarko, przewodniczącego Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Koordynatorem spotkania był o. Jacek Gniadek SVD, konsultor Rady oraz dyrektor Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu w Warszawie i prezes Stowarzyszenia „Sinicum” im. M. Boyma SJ, pomagającego Kościołowi w Chinach.

Na spotkanie przybyło 22 duszpasterzy z całej Polski. W tym gronie znaleźli się werbiści: o. Józef Nguyen Them SVD z Wietnamu i o. Krzysztof Malejko SVD, duszpasterze wspólnoty wietnamskiej w Polsce. W warszawie pojawili się także ojcowie z Wietnamu, Jan Nguyen van Thuat SVD i Joachim Thach Trinh SVD, oraz o. George Machiyanickal Joseph SVD z Indii, którzy uczą się w Pieniężnie języka polskiego z zamiarem podjęcia pracy wśród imigrantów z ich krajów pracujących w Polsce. 

W sumie w Polsce w duszpasterstwie wspólnot obcokrajowców pracuje 9 werbistów. Prócz wyżej wymienionych są jeszcze: o. Eric Hounake SVD z Togo, wikariusz w werbistowskiej Parafii św. Jadwigi Śląskiej na warszawskim Żeraniu i duszpasterz wspólnoty afrykańskiej, o. Henryk Piotrowski SVD, duszpasterz wspólnoty hiszpańskojęzycznej na Żeraniu, o. Wojciech Grzymisławski SVD, duszpasterz wspólnoty hiszpańskojęzycznej w Poznaniu oraz o. Maciej Baron SVD, duszpasterze języka angielskiego w Gliwicach. 

globe element95px ver1Więcej o spotkaniu

spotk duszpobcokraj02Fot. archiwum Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu


globe element95px ver1Zobacz także:

Werbiści i migranci
Wietnamczycy w Poznaniu