Wiadomości

POLSKA

Werbistowska Parafia Wszystkich Świętych w Chludowie
Kościół Wszystkich Świętych w Chludowie(fot. archiwum parafialne)

Werbistowska Parafia Wszystkich Świętych w Chludowie

Chludowo należy do najstarszych wsi w okolicach Poznania. Większość ze współbraci werbistów przynajmniej rok spędziło w naszej wsi. To z nią wiążą się pierwsze wspomnienia i doświadczenia nie tylko polskich werbistów. Warto przypomnieć bogatą historię tej okolicy.

Udokumentowana przeszłość wioski zaczyna się w latach 1242-1252, gdy książęta wielkopolscy fundują klasztor sióstr cysterek w Owińskach i przekazują okoliczne wioski, w tym Chludowo, jako wyposażenie fundacji. Siostry cysterki zbudowały na przełomie XIII i XIV wieku drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych. W 1710 r. budynek ten niestety spłonął w pożarze. Nowy kościół, w miejsce spalonego, powstał również staraniem sióstr cysterek w latach 1728-1736. Świątynia zbudowana z drewna modrzewiowego jest dzisiaj najcenniejszym zabytkiem i świadkiem pradawnych dziejów Chludowa. Wystrój kościoła zmieniał się na przestrzeni wieków. Ostatecznie budynek otrzymał wystrój barokowy, typowy w XVIII wieku.

Wichry historii wpłynęły również na dzieje Chludowa. Rozbiory Polski, antypolska i antykatolicka polityka rządu pruskiego spowodowały, że starodawne opactwo cysterek w Owińskach skasowano, a dobra klasztorne w niejasnych okolicznościach odkupił od rządu w 1797 roku Zygmunt Otton von Treskow. W ten sposób bogaty bankier stał się również właścicielem Chludowa. W drugiej połowie XIX w. rodzina von Treskow wybudowała w Chludowie pałac oraz założyła park krajobrazowy w stylu angielskim. Po odrodzeniu Polski, na dwanaście lat, właścicielem pałacu i parku w Chludowie został w 1922 r. Roman Dmowski.

chludowo parafia03Obchody Święta Niepodległości przy pomniku Romana Dmowskiego w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Chludowa (fot. archiwum parafialne)

Tak przez meandry dziejowe dochodzimy do momentu, gdy w 1934 roku posiadłość tę odkupili od Romana Dmowskiego werbiści i w 1935 roku otworzyli tu nowicjat. Po niewielkich przeróbkach obiekt pałacowy, wraz z przylegającym parkiem, stał się odpowiednim miejscem dla formacji przyszłych misjonarzy - kapłanów i braci zakonnych.

Po II wojnie światowej Chludowo stało się znane w Polsce i świecie dzięki działalności werbistów, którzy tutaj formowali powołania misyjne i upowszechniali ideę misyjną. Parafią Wszystkich Świętych werbiści opiekują się od 1945 roku. Kościół jest ośrodkiem kultu religijnego parafian i licznych pielgrzymów. Obszar terytorialny chludowskiej parafii tworzy w całości wieś Chludowo oraz po części wsie Zielątkowo, Wargowo, Golęczewo oraz Świerkówki.

Społeczność parafialna to obecnie niespełna 1900 osób. W ostatnim dwudziestoleciu, na terenie parafii, obserwujemy bardzo duży napływ ludności, głównie z pobliskiego Poznania. Wiejski charakter Chludowa i okolic przyciąga młode rodziny chcące żyć w spokojnym otoczeniu. Oczywiście tak dynamiczny napływ nowych mieszkańców nie musi automatycznie istotnie zwiększać liczby osób uczestniczących w życiu religijnym. Dlatego wyzwaniem na najbliższe lata jest dla mnie integracja tej społeczności wokół parafii.

chludowo parafia03Koncert kolędowy 5 chórów w kościele w Chludowie (fot. archiwum parafialne)

Parafia od wielu lat prężnie się rozwija. Kościół, z racji swojego zabytkowego charakteru, przechodził liczne remonty i naprawy. W 2008 roku została wyremontowana wieża oraz zamontowana iluminacja świątyni. Zmodernizowano ogrodzenie terenu kościelnego i cmentarza, wyremontowano plebanię i jej otoczenie. Konserwacja pięknej modrzewiowej budowli to niekończący się cykl malowania. Wspólnota parafialna przygotowuje się do kolejnego takiego procesu już w tym roku.

Życie religijne naszej wspólnoty oparte jest na dość ugruntowanym schemacie. Każdego dnia w tygodniu odprawiamy Mszę świętą o godzinie 18.15. Natomiast w każdą niedzielę parafianie mają do wyboru trzy msze - o godzinie 8.00, 9.30 (z udziałem dzieci) oraz o 11.00. Piękną i ugruntowaną tradycją chludowskiej wspólnoty jest fakt, iż prawie każdego dnia, mszy przypisane są dwie intencje. Sprawia to, że korzystam z otwartości i stałej współpracy współbraci z klasztoru, czyli - jak to mówią miejscowi parafianie - „z parku”.

Przy parafii działa schola dziecięca, która odpowiedzialna jest za oprawę muzyczną mszy dziecięcej, schola dorosłych, która oprawia muzycznie różne uroczystości parafialne,  krąg biblijny, który gromadzi na cotygodniowych spotkaniach wiernych nie tylko chludowskiej parafii.

chludowo parafia03Celebracja uroczystości Wszystkich Świętych w Chludowie (fot. archiwum parafialne)

Kolejną tradycją parafii jest otwartość na liczne grupy i stowarzyszenia działające w okolicy. Tym samym wszelkie wydarzenia parafialne angażują członków Stowarzyszenia Orkiestry Dętej z Chludowa, Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca “Chludowianie”, Chludowskiej Mazelonki. Właściwie w każdą akcję angażuje się okoliczna Ochotnicza Straż Pożarna oraz koła gospodyń wiejskich. Bez ich pomocy niewiele udałoby się zrobić.

Od kilkunastu lat w wakacje parafia organizuje Parafiadę Królowej Pokoju, której pomysłodawcą i koordynatorem jest o. Mirosław Piątkowski SVD. Parafiada to różnego rodzaju rozgrywki sportowe, w których uczestniczą liczne drużyny dziecięce, młodzieżowe oraz osób dorosłych, a także spore rzesze kibiców.

Od sierpnia 2023 roku zostałem mianowany nowym proboszczem parafii w Chludowie. Od świąt Bożego Narodzenia, prawie każdego dnia, odwiedzam moich parafian w ramach zwyczajowej kolędy. To dla mnie szansa na ich poznanie i rozmowę o tym, jak wspólnie chcemy razem wzrastać w wierze.

Heribertus Wea SVD
proboszcz

chludowo parafia03Kościół w Chludowie (fot. archiwum parafialne)