Wiadomości

POLSKA

Akcja misyjna w Bągarcie
Szkolny plakat akcji "100 dobrych uczynków na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski"

Dzieci wspomagają misje na 100-lecie niepodległości

W tym roku świętujemy w Polsce 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji w naszym kraju odbywały się różne formy świętowania. W Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie (gmina Dzierzgoń woj. pomorskie) rocznicę tę uczczono w sposób wyjątkowy.

Uczniowie tej placówki postanowili pokazać, że mały Polak ma wielkie serce. Pod okiem pani Zofii Wnuk , szkolnej katechetki, przeprowadzono tam akcję "100 dobrych uczynków na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski". Pomocą postanowiono objąć działania misyjne prowadzone przez Księży Werbistów z Pieniężna.

Wszystkie dzieci pilnie zaangażowały się w zbiórkę potrzebnych rzeczy. Zbierano środki czystości, środki opatrunkowe, używane telefony komórkowe, przedmioty kultu religijnego, klucze. Do zbiórki dołączyła też sąsiadująca z Bągartem Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bruku, Szkoła Podstawowa im. Orderu Uśmiechu w Warnicach oraz wierni z parafii Kwietniewo na czele z proboszczem ks. Piotrem Łataczem.

W poniedziałek 26 listopada 2018 roku szkołę w Bągarcie odwiedził o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie, który poprowadził niezwykle ciekawą lekcję na temat pracy misyjnej w Papui Nowej Gwinei. Na jego ręce przekazaliśmy zebrane przedmioty.

Część z nich już za kilka tygodni zostanie wysłana kontenerem do Togo. Pozostałe rzeczy zostaną sprzedane a uzyskany z nich dochód przeznaczony na pomoc misjom.

Zofia Wnuk

bagart02

Fotografie: Szkoła Podstawowa w Bągarcie