Wiadomości

POLSKA

Dzieci z przedszkola w Darzlubiu
Dzieci z przedszkola w Darzlubiu (fot. Natalia Kuchnowska)

Dzieci i młodzież pomagają misjom

W ostatnich dniach 3 placówki oświatowe włączyły się czynnie w akcje misyjne prowadzone przez werbistowski Referat Misyjny z Pieniężna. Była to Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Łebczu, Przedszkole Zaczarowana Łąka w Darzlubiu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku.

16 maja placówki odwiedził o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego, który spotkał się z wychowankami, odebrał zebrane w ramach akcji przedmioty i opowiadał o pracy misjonarzy.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Łebczu w bieżącym roku szkolnym włączyła się w akcje misyjne m. in. poprzez zbieranie starych telefonów komórkowych („Komórka na misje”), znaczków pocztowych („Każdy znaczek wspiera misje”), starych i niepotrzebnych kluczy („Klucz do nieba”), środków czystości („W zdrowym ciele”) oraz środków opatrunkowych („Opatrunek na misje”).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku poprzez zbiórkę medalików, różańców itp. włączył się do akcji „Znaki Wiary”. Podczas spotkania z o. Dudarem uczestnicy żywo reagowali na opowiadanie o pracy misjonarzy i misjonarek w Afryce. Spotkanie przyczyniło się także do poszerzenia wiedzy na temat misji.

O. Dudar oraz pan Piotr Skrzypkowski z SOSW w Pucku odwiedzili również najmłodszych pomocników dzieła misyjnego – dzieci z Przedszkola Zaczarowana Łąka w Darzlubiu. Goście cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania zaciekawionych przedszkolaków.

Pomysł zaproszenia o. Wiesława zrodził się podczas zajęć o kontynentach. Afryka i jej mieszkańcy oraz kultura zrobiła na dzieciach wielkie wzruszenie, więc przedszkolaki wyszły z inicjatywą pomocy, do której przyłączyli się także nasi rodzice. Jak zwykle mogliśmy liczyć na ich wielkie serce. Udało nam się uzbierać spora ilość niezbędnych środków czystości i higieny osobistej, wszelkiego rodzaju opatrunki, koce i ubrania.