Wiadomości

POLSKA

Akt Zawierzenia Matce Bożej Rodziny Arnoldowej
XII Czuwanie Rodziny Arnoldowej 2023 (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Akt Zawierzenia Matce Bożej Rodziny Arnoldowej

Niepokalana Dziewico Maryjo, Jasnogórska Pani!

My, duchowa Rodzina św. Arnolda, napełnieni miłością Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który nakarmił nas swoim Słowem i Ciałem, pragniemy wyrazić nasze szczere podziękowanie za wszelkie łaski otrzymane za Twoją przyczyną. 

Maryjo, Matko Boga-Człowieka, zawierzam Tobie wszystkich nas, tworzących duchową Rodzinę osób żyjących charyzmatem św. Arnolda Janssena. Przede wszystkim zawierzam Ci Misjonarzy Werbistów, którzy zostali powołani i posłani, aby w całym świecie szerzyć Słowo Boże, Twego Wcielonego Syna. Zawierzam Tobie nasze głoszenie Ewangelii, nasze posługi oraz dzieła, które prowadzimy w 79 krajach na całym świecie. Wspieraj nas, abyśmy właściwie odczytywali znaki czasu; kieruj nasze kroki do miejsc, które wskaże Boża wola i wypraszaj nam gorliwość pierwszych apostołów i naszych świętych i błogosławionych współbraci – Ojca Założyciela, św. o. Arnolda Janssena oraz pierwszego misjonarza z naszego zgromadzenia, św. Józefa Freinademetza oraz błogosławionych męczenników II wojny światowej: Ludwika, Stanisława, Alojzego i Grzegorza. 

Dziękujemy szczególnie za ponad 100-letnie istnienie naszych wspólnot w Bytomiu, Rybniku, Pieniężnie, a także Górnej Grupie. Tobie, Maryjo, zawierzam wszystkich misjonarzy, którzy pracowali, pracują i będą pracować w tych domach misyjnych, szerząc Dobrą Nowinę.

Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, zawierzam Tobie siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, które bardzo często razem z werbistami prowadzą dzieła apostolskie. Niech wiara i czynna miłość Sióstr wnoszą nadzieję w serca ludzi, do których są posłane. Niech wszystko, co czynią z miłości do Ducha Świętego, przybliża Królestwo Boże na ziemi. 

Maryjo, która trwałaś z apostołami na modlitwie, zawierzam Tobie siostry Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji. Przez ich modlitwę, jak przez szeroko otwarte drzwi, zstępuje na ten świat Miłość Boga – Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Zawierzam Tobie, Maryjo, ich kolana, dłonie i serca, aby nadal mężnie czuwały i wypraszały łaski Boże dla prowadzenia dzieła misyjnego.

Maryjo, zatroskana o swojego Syna, zawierzam Tobie rodziców naszych misjonarzy i misjonarek – tych żyjących, abyś się nimi opiekowała i wypraszała potrzebne im łaski, a dla tych, którzy już odeszli z tego świata, wyprosiła niebo. 

Maryjo, uczestnicząca w dziele zbawienia świata, zawierzam Tobie współpracowników i dobrodziejów całego dzieła misyjnego, w sposób szczególny tych, którzy są obecni na czuwaniu. Bez ich gorących serc, oddanych dłoni, poświęconego czasu i wsparcia materialnego nasza posługa nie byłaby tak skuteczna. Wypraszaj im, Maryjo, u Twojego Syna niezłomną wiarę i miłość do Boga i Kościoła oraz wszelkie łaski potrzebne do życia godnego i pełnego pokoju. 

Maryjo, która jesteś wzorem każdego powołania, zawierzam Tobie sprawę powołań w Kościele, a szczególnie powołań do Rodziny Arnoldowej. Martwimy się coraz mniejszą liczbą młodych ludzi wstępujących w nasze szeregi, by głosić Dobrą Nowinę aż po krańce świata. Pomagaj tym, których powołuje Twój Syn i nam – już powołanym, abyśmy w każdym momencie potrafili dawać świadectwo i być czytelnym znakiem Trójjedynego Boga.

Niepokalana Dziewico, Jasnogórska Pani! 

Przyjmij to nasze zawierzenie. Wierzymy, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana, że odnowimy w sobie obraz Boży, rozeznamy i wypełnimy Bożą wolę i kiedyś dostąpimy chwały świętych. Wszystkie nasze modlitwy zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego, który żyje i króluje na wieki wieków. 

Amen.

o. Sylwester Grabowski SVD
Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego 

Jasna Góra, 22.04.2023 r.

czrarn2023 07O. Sylwester Grabowski SVD wita zgromadzonych na XII Czuwaniu Modlitewnym Rodziny Arnoldowej (fot. Andrzej Danilewicz SVD)