Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Otwarto Studnię św. Mateusza w Czadzie
O. Thierry Balonda SVD święci Studnię św. Mateusza w Guelkou (fot. archiwum Referatu Misyjnego w Pieniężnie0

Otwarto Studnię św. Mateusza w Czadzie

3 maja 2024 roku odbyło się poświęcenie studni głębinowej w wiosce Guelkou w Czadzie, która została wybudowana dzięki inicjatywie młodzieży z Koźmina Wielkopolskiego. Nadano jej imię św. Mateusza.

Uroczystość poświęcenia zgromadziła nie tylko wspólnotę katolików, ale i całą społeczność z władzami wioski na czele, w tym wodza wioski, Joachima Djekoudjisso, wójta Guelkou, Jeana Bosco i jego współpracowników, katechistę odpowiedzialnego za wspólnotę katolików w Guelkou, Justina Mbaïoboïla, członków rady parafialnej, wiernych i mieszkańców wioski oraz uczniów i nauczycieli z Katolickiej Szkoły Społecznej w Guelkou. Obecni byli także werbiści, którzy sprawują duszpasterską opiekę nad parafią, do której należy Guelkou.

Poświęcenia studni dokonał o. Thierry Balonda SVD, przełożony werbistowkiej misji w Czadzie i proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Doyou w diecezji Moundou.

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 8.30 słowem powitania odczytanym przez katechistę odpowiedzialnego za wspólnotę w Guelkou. Następnie głos zabrali wódź, wójt oraz przedstawiciel rady parafialnej. Mieszkańcy obiecali modlić się za ofiarodawców oraz dbać o dar, który otrzymali. Wódz wioski Guelkou, podziękował werbistom pracującym w Czadzie oraz darczyńcom.

studnia swmateusz czad06Uczestnicy ceremonii poświęcenia studni w Guelkou (fot. archiwum Referatu Misyjnego w Pieniężnie)

globe element95px ver1Więcej fotografii

- Moi ludzie nie będą już chodzić do jeziora po wodę, która jest nieraz brudna i jest źródłem chorób i śmierci dzieci - powtórzył kilkukrotnie wzruszonym głosem i prosił, aby mieszkańcy dbali o studnię.

Po ceremonii poświęcenia zgromadzeni modlili się za misjonarzy werbistów oraz za wszystkich pomysłodawców i ofiarodawców tego pięknego dzieła. Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem przygotowanym przez mieszkańców wioski.

Guelkou zamieszkują w większości rolnicy. Mężczyźni zajmują się pracą w polu, a kobiety pracami domowymi, w tym zaopatrzeniem domu w wodę. Dotychczas kobiety i dziewczęta zmuszone były chodzić po wodę do rzeki oddalonej o 3 km od wioski. Od teraz mieszkańcy mogą korzystać z czystej wody bezpośrednio w wiosce.

Studnia św. Mateusza to już druga studnia sfinansowana z inicjatywy młodzieży z Koźmina Wielkopolskiego. (czytaj TUTAJ). Młodzież przeprowadziła zbiórki w parafiach: Borzeciczki, Golina, Kobierno, Lutogniew, Mokronos, Rozdrażew, Starygród, Wałków, Wielowieś oraz parafii św. Stanisława i św. Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim. To dzięki wiernym i proboszczom z wymienionych parafii mieszkańcy Guelkou mogą cieszyć się studnią głębinową i wielkim bogactwem, jakim jest czysta i zdrowa woda.

Studnia św. Mateusza w Guelkou powstała w ramach akcji „Woda dla Afryki” prowadzonej przez werbistowski Referat Misyjny w Pieniężnie. Jest 40 studnią wybudowaną dotychczas na Czarnym Lądzie dzięki wsparciu dobrodziejów z Polski.