Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Pionier rytu zairskiego

Historia ojca Alfonsa Müllera SVD odzwierciedla przełomowy czas w historii pracy misyjnej w Zairze, obecnie Demokratycznej Republice Konga. Od 1965 r. aż do przejścia na emeryturę w 2022 r. pochodzący z Großrosseln werbista poświęcił się osadzaniu chrześcijaństwa w lokalnej kulturze kongijskiej. O. Müller i misjonarze jemu współcześni starali się zerwać z dotychczasowym podejściem, które polegało na narzucaniu chrześcijaństwa opartego na zachodnich ideałach. Zamiast tego proponowali włączenie kongijskiej kultury i tradycji w działania duszpasterskie.

Werbiści w Japonii

Pierwsi werbiści przybyli do Japonii w 1907 roku. Trzech misjonarzy rozpoczęło wówczas pracę edukacyjną w Akita. Obecnie w Prowincji Japońskiej pracuje i przygotowuje się do życia zakonno-misyjnego 134 współbraci z 22 narodowości, w tym 38 Japończyków. Lokalnemu kościołowi służy dwóch werbistowskich biskupów.

Obecnie główne działania prowincji koncentrują się na edukacji, apostolacie parafialnym i pracy z migrantami.

Werbiści z pomocą humanitarną pod Bachmutem

Od 11 do 13 lipca do kilku miejscowości pod Bachmutem w Ukrainie, 15 km od linii frontu, została dostarczona pomoc humanitarna, zakupiona dzięki wsparciu dobrodziejów z Polski. Zawieźli ją tam duszpasterze z Ukrainy - o. Wojciech Żółty SVD, proboszcz z Wierzbowca i ks. Piotr Kuczer, proboszcz z Kurylowiec MurowanyTowarzyszyli im o. Krzysztof Malejko SVD, koordynator apostolatu Justice and Peace Polskiej Prowincji SVD oraz Wioletta Pasik, wolontariuszka z Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu w Warszawie.

Wakacje z Bogiem 2023 w Wierzbowcu

W werbistowskiej parafii w Wierzbowcu w zachodniej Ukrainie już od blisko 30 lat organizowane są Wakacje z Bogiem. W tym roku wzięło w nich udział już ponad 200 dzieci z okolicznych miast i wiosek.

Uczestników IV turnusu odwiedził w tym roku bp Leon Dubrawski, ordynariusz diecezji kamienieckiej. Po Mszy św., w której uczestniczyli także parafianie z Wierzbowca, poświęcił wyremontowane pomieszczenia centrum rekolekcyjnego.

Romeiros - ani jednego kroku bez modlitwy!

Każdego roku podczas Wielkiego Postu około 2,5 tys. mężczyzn w różnym wieku, podzielonych na 56 samodzielnych grup (ranchos) okrąża Wyspę św. Michała na Azorach, trwając w duchu pokuty i nawrócenia.

Przez 8 dni nawiedzają napotkane kościoły i kaplice nazywane przez nich domami Matki Bożej. Za jej wstawiennictwem modlą się na różańcu i śpiewają pieśni religijne. Uczestniczą w Eucharystii, rozważają życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ich dewiza to: ani jednego kroku bez modlitwy!

Werbiści walczą o lepsze życie Aborygenów 

Werbiści w Australii od lat posługują wśród Aborygenów, czyli rdzennych mieszkańców kontynentu, zwanych Pierwszymi Narodami. To jeden z ważniejszych wymiarów naszej pracy misyjnej w tym kraju. 

Aborygeni uważają się za prawowitych właścicieli kontynentu australijskiego. Występują na różnych obszarach Australii, między innymi w rejonie Alice Springs, w Emarald, na wyspach Tiwi i Palm Island oraz w wielu innych miejscach. 

Werbiści w Korei Południowej - wyzwania i możliwości

Werbiści obchodzą w tym roku 40 lat pracy misyjnej w Korei Południowej. Ciągle mają przed sobą ważne wyzwania i nowe możliwości. Obecnie posługuje tam 20 misjonarzy z 7 narodowości. 6 z nich pochodzi z Korei, 4 z Wietnamu, 4 z Indonezji, 3 z Indii i po jednym z Filipin, Madagaskaru i Demokratycznej Republiki Konga. W tej grupie jest 17 kapłanów i 3 braci zakonnych.

Posługa misyjna w Kościele lokalnym odbywa się prawie wyłącznie poprzez służbę migrantom i duszpasterstwo rodzin wielokulturowych.

Różańce z Bidibidi wspierają edukację

W Bidibidi, obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego w Ugandzie, mieszka 300 tys. ludzi. Ponad 70% nich to dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia. Zdecydowana większość ma utrudniony dostęp do edukacji. Szczególnie zła sytuacja jest w przypadku szkół średnich. Jedną z możliwości jest nauka w szkołach z internatem poza obozem, ale niewielu na to stać.

Teraz wspólnie możemy pomóc w edukacji dzieci i młodzieży z Sudanu Południowego. Wystarczy zakupić różaniec-cegiełkę, wykonany w Bidibidi!