Wiadomości

POLSKA

Nowa Rada Prowincjalna na kadencję 2023-2026
-

Nowa Rada Prowincjalna na kadencję 2023-2026

1 maja 2023 roku rozpoczęła się kadencja nowej Rady Prowincjalnej Polskiej Prowincji werbistów. W jej składzie znaleźli się: o. Tomasz Bujarski SVD (wiceprowincjał), br. Krzysztof Drabik SVD (admonitor) oraz ojcowie Firmin Azalekor SVD i Henryk Szymiczek SVD (radcy). Radzie prowincjalnej będzie przewodzić o. Sylwester Grabowski SVD, wybrany już wcześniej na drugą kadencję jako prowincjał Polskiej Prowincji.

Zgodnie z Konstytucjami SVD i Kodeksem Prawa Kanonicznego Rada Prowincjalna wraz z Prowincjałem stanowią właściwą władzę wykonawczą prowincji.

Swoistym znakiem czasu Kościoła misyjnego jest fakt, że po raz pierwszy w historii do Rady Prowincjalnej Polskiej Prowincji został wybrany misjonarz nie pochodzący z Polski. O. Firmin Kossi Azalekor SVD pochodzi z Togo i do Polski przyjechał w 2003 roku. Od kilku lat ma polskie obywatelstwo. Obecnie pełni funkcję rektora Domu Misyjnego Ducha Świętego w Warszawie.

Kadencje Rady Prowincjalnej w Zgromadzeniu Słowa Bożego są trzyletnie. Rada w obecnym składzie przewodzić będzie Polskiej Prowincji w latach 2023-2026.

Rada Prowincjalna wybierana jest w dwóch etapach. Najpierw wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie prowincji oddają swój głos na dowolnego kandydata. Do drugiego etapu wchodzi 8 osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Z tej listy głosuje się na 4 kandydatów, a karta do głosowania wysyłana jest bezpośrednio do Generalatu w Rzymie. Po podliczeniu głosów Rada Generalna mianuje 4 nowych członków Rady Prowincjalnej. (adm)