Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Michał Magda SVD

O. Michał Magda urodził się 28 września 1949 r. w miejscowości Trzęsówka, w diecezji rzeszowskiej, w rodzinie Stanisława i Rozalii z domu Sukiennik.  We wrześniu 1972 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego i rozpoczął dwuletni nowicjat w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 8 września 1978 r. złożył w kościele seminaryjnym wieczystą profesję zakonną, a 8 października tegoż roku przyjął z rąk ks. bp. Juliana Wojtkowskiego święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 kwietnia 1979 r. z rąk ks. bp. Ignacego Tokarczuka.

Śp. o. Jan Wargulewski SVD

O. Jan Wargulewski urodził się 13 stycznia 1930 r. we wsi Osipy Lepertowizna, parafia Wysokie Mazowieckie, diecezja łomżyńska, w rodzinie Juliana i Anny z domu Drewnowska. Miał sześcioro rodzeństwa. Rodzina utrzymywała się z pracy w gospodarstwie rolnym.

Religijna atmosfera domu rodzinnego spowodowała, że po ukończeniu szkoły podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem w 1949 r. Jan wstąpił do prowadzonego przez misjonarzy werbistów niższego seminarium duchownego w Domu św. Krzyża w Nysie.

Śp. abp Wilhelm Kurtz SVD

14 lutego 2023 w szpitalu w Kundiawie w Papui Nowej Gwinei zmarł abp Wilhelm Kurtz SVD, pierwszy biskup diecezji Kundiawa i późniejszy emerytowany ordynariusz Archidiecezji Madang. Miał 88 lat. W Papui Nowej Gwinei pracował od 1967 roku.

Pogrzeb arcybiskupa odbędzie się 18 lutego 2023 roku w Mingende w diecezji Kundiawa. W tym samym dniu w rodzinnym kościele św. Antoniego w Luboszycach na Opolszczyźnie zostanie odprawiona Msza żałobna pod przewodnictwem bpa Pawła Stobrawy.

Śp. o. Marian Laban SVD

Ojciec Marian Laban SVD urodził się 21 kwietnia 1940 r. w miejscowości Antoniów, w ówczesnej diecezji sandomierskiej, w rodzinie Józefa i Eleonory z domu Kaczor. Rodzina utrzymywała się z pracy na kilkuhektarowym gospodarstwie rolnym.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Modziejowicach i Skaryszewie podjął naukę w liceum ogólnokształcącym w Radomiu, którą od 1957 r. kontynuował w prowadzonym przez misjonarzy werbistów niższym seminarium duchownym w Domu św. Krzyża w Nysie. 

Śp. o. Jan Olęcki SVD

4 listopada 2022 roku w Domu Misyjnym w Górnej Grupie zmarł o. Jan Olęcki SVD, wieloletni misjonarz w Indonezji. Miał 88 lat. Przeżył 68 lat w ślubach zakonnych i 62 lata w kapłaństwie. W Indonezji przepracował 47 lat.

Pogrzeb śp. o. Jana odbył się 8 listopada w Górnej Grupie. Jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu zakonnym przy Domu Misyjnym św. Józefa.

Śp. o. Sylwester Pająk SVD

Ojciec Sylwester Pająk SVD urodził się 10 grudnia 1935 roku w Moszczenicy Śląskiej, która w chwili obecnej stanowi część Jastrzębia Zdroju. Jego rodzice, Franciszek i Konstancja, wychowywali 14 dzieci – 8 chłopców i 6 dziewczynek. 

Po zakończeniu szkoły podstawowej, w 1949 roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Księży Werbistów w Nysie. Życie misyjne, jak sam stwierdza w podaniu o przyjęcie do Zgromadzenia Słowa Bożego, na tyle go zachwyciło, że zapragnął zostać misjonarzem.

Śp. o. Jerzy Czarnecki SVD

Ojciec Jerzy Jan Czarnecki urodził się 7 lipca 1975 roku w Elblągu. 10 sierpnia 2022 roku uległ wypadkowi samochodowemu jadąc z ministrantem z modlitewnego czuwania. W trakcie zdarzenia został potrącony przechodzień. Wszystkie osoby uczestniczące w wypadku zmarły. 

O. Jerzy całe swoje życie poświęcił duszpasterstwu. Najpierw jako zakrystianin, następnie wikariusz 3 parafii w Polsce, w międzyczasie duszpasterz powołań, by wreszcie podjąć posługę proboszcza w misyjnej parafii na Ukrainie.

Śp. o. Józef Tatarczyk SVD

Ojciec Józef Tatarczyk urodził się 28 stycznia 1931 roku w Wodzisławiu Śląskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 sierpnia 1956 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od samego początku pracował jako rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Stał się cenionym i poszukiwanym rekolekcjonistą, zapraszanym do parafii w całej Polsce. Prowadził także rekolekcje dla kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych.

Odszedł do Pana 8 sierpnia 2022 roku. Pogrzeb odbył się 11 sierpnia w kościele św. Michała Archanioła w Skrzyszowie, po czym został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Jedłowniku.

Śp. o. Tadeusz Piech SVD

O. Tadeusz Piech urodził się w 2 lipca 1934 r. w miejscowości Złota (diecezja tarnowska). Rodzice byli rolnikami. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1949 r. wstąpił do Niższego Seminarium Księży Werbistów w Bruczkowie Wielkopolskim. W 1952 r. rozpoczął nowicjat w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie.

Dalszą formację zakonno-kapłańską kontynuował w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Nysie i Pieniężnie. Świecenia kapłańskie z rąk ks. bp. Józefa Drzazgi przyjął w kościele seminaryjnym 28 stycznia 1962 r. We wrześniu 1965 r. wyjechał wraz z dziewiętnastoma współbraćmi do pracy misyjnej w Indonezji.