Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Jerzy Jagodziński SVD

Śp. o. Jerzy Jagodziński SVD

O. Jerzy Jagodziński urodził się 20 kwietnia 1955 r. w Sieradzu, w rodzinie Stanisława i Krystyny z domu Wierzchowska. Ojciec był nauczycielem, a matka pracowała w administracji szkolnej jako księgowa. Miał trojkę rodzeństwa: siostrę i dwóch braci. Jak wspominał, wychował się „w cieniu” klasztoru sióstr Szarych Urszulanek, gdzie był ministrantem. Tam też zrodziło się jego misyjne powołanie dzięki kontaktom z werbistą, o. Feliksem Zapłatą, którego dwie rodzone siostry należały do wspólnoty sióstr w tym klasztorze. Toteż nic dziwnego, że po maturze w liceum im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu zgłosił się w 1974 r. do misjonarzy werbistów w Pieniężnie, gdzie od września tegoż roku rozpoczął nowicjat zakonny. Formację kapłańską odbył w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Tam, 8 września 1980 r., w kościele seminaryjnym złożył wieczystą profesję zakonną, a 20 września tegoż roku przyjął świecenia diakonatu. Świecenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bp. Ignacego Jeża 26 kwietnia 1981 r. Skierowano go do pracy misyjnej na Filipinach.

Jego pierwszą parafią była katedra w Bangued. Po roku rozpoczął pracę w Lacub, parafii trudnej, bo z wieloma wioskami, do których w porze deszczowej trzeba było iść kilka godzin na piechotę i w dodatku z komunistycznymi partyzantami NPA (New People’s Army). Po 7 latach objął parafię w Pagut, a następnie w Sgayana.

W 1995 r. opuścił Filipiny i podjął pracę w Rosji. Zamieszkał w Moskwie. W 1998 r. został wybrany przełożonym werbistowskiej misji na terenach byłego ZSRR, tzw. Regi Ural. W tym czasie organizował w Moskwie werbistowską Parafię św. Olgi i był przez kilka lat jej pierwszym proboszczem. Po 12 latach pracy w Moskwie, w  2008 r. przełożeni skierowali go do pracy w Obwodzie Kaliningradzkim, gdzie objął Parafię św. Józefa w Gwardiejsku oraz Parafię Matki Bożej Bolesnej w Znamieńsku. Z ogromnym zapałem przystąpił do organizowania wspólnot parafialnych oraz odbudowy zrujnowanych świątyń. Otwarty na każdego człowieka, mający jak zawsze wiele planów na przyszłość, przeżywał swoje kapłaństwo jako ofiarną służbę drugiemu człowiekowi. 

O. Jerzy Jagodziński zmarł w szpitalu w Gwardiejsku 25 stycznia 2024 r. Ceremonie pogrzebowe odbyły się w piątek, 2 lutego 2024 r., w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Znamieńsku w Obwodzie Kaliningradzkim. Mszy św. przewodniczył abp Paolo Pezzi, metropolita rzymskokatolickiej archidiecezji w Moskwie wraz z bp. pomocniczym Mikołajem Dubininem. O. Jerzy został pochowany przy kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Znamieńsku.

Oprac. Janusz Brzozowski SVD

sp jerzy jagodzinski02O. Jerzy Jagodziński SVD (fot. archiwum SVD)
Na górnym zdjęciu - spotkanie z o. Jerzym w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu (fot. za https://pbp.sieradz.pl