Wiadomości

POLSKA

Spotkania Przyjaciół Misji w Bielsku-Białej i Wrocławiu
O. Mariusz Mielczarek SVD podczas spotkania w Bielsku-Białej (fot. Grzegorz Grzesik)

Spotkania Przyjaciół Misji w Bielsku-Białej i Wrocławiu

W ostatnie dwa weekendy marca odbyły się kolejne i już ostatnie tej wiosny Spotkania Rejonowe Przyjaciół Misji. Tym razem zorganizowane zostały w Bielsku-Białej (23 marca) i Wrocławiu (30 marca), oba w parafiach Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wzięło w nich udział odpowiednio 200 i 120 osób.

Gościem obu spotkań był o. Mariusz Mielczarek SVD, misjonarz w Boliwii, który opowiedział zebranym o blaskach i cieniach swojej pracy. Przedstawił też prezentację multimedialną i zaprezentował ciekawe przedmioty używane przez mieszkańców.

Uczestnicy spotkań, podczas modlitwy różańcowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego, Gorzkich Żali i Mszy Św., dziękowali Bogu za wyniesienie do godności Sługi Bożego o. Mariana Żelazka oraz za obchodzoną w tym roku 20. rocznicę beatyfikacji czterech werbistów-męczenników okresu II wojny światowej. Modlili się także za swoich podopiecznych misjonarzy i prosili o dar nowych powołań misyjnych.

Film misyjny „Miłość bez granic” przypomniał postać i misyjną posługę o. Mariana Żelazka SVD. Mszy Świętej przewodniczył o. Mariusz, który w homilii podziękował dobrodziejom za zaufanie, jakim obdarzają misjonarzy oraz za bezcenny dar modlitwy, komunii św. i cierpień ofiarowanych w intencji misjonarzy. Kilka razy podkreślił, że siła i motywacja do pracy misyjnej pochodzi także z wielkiego zaangażowania duchowego i materialnego przyjaciół dzieła misyjnego w Polsce.

Msza święta w Bielsku-Białej pod przewodnictwem o. Mariusza Mielczarka (fot. Grzegorz Grzesik)

Spotkanie w Bielsku-Białej zaszczycił swoją obecnością ks. Janusz Talik, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych dziecezji bielsko-żywieckiej. Podziękował przybyłym za wieloletnie zaangażowanie i pomoc jaką okazują werbistom w ich misyjnej posłudze. W spotkaniu we Wrocławiu wziął także udział pochodzący z tego miasta o. Adam Gut SVD, misjonarz na Ukrainie.

Oba wydarzenia koordynował o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego z Pieniężna. W swoim wystąpieniu w kilku słowach przedstawił najbliższe plany działalności Referatu Misyjnego i stałe projekty misyjne oraz zapoznał zebranych z najnowszymi akcjami pomocy. S. Danuta Piasecka SSpS wraz z wolontariuszem Grzegorzem Grzesikiem przyjmowali ofiary pieniężne składane na misje oraz dary przyniesione w ramach prowadzonych akcji misyjnych.

Dziękujemy serdecznie ks. proboszczowi i innym duszpasterzom z Bielska-Białej, a także salezjanom z Wrocławia, za autentyczną życzliwość. Dziękujemy także wszystkim naszym przyjaciołom misji zaangażowanym w przygotowanie pomieszczeń i agapy - mówi o. Dudar.

[gallery ID=47]