Modlitwy Zgromadzenia

Najważniejsze i najpiękniejsze modlitwy, które charakteryzują nasz charyzmat i werbistowską duchowość.

Modlitwy kwadransowe

Boże, Prawdo odwieczna - wierzymy w Ciebie.

Boże, mocy nasza i zbawienie nasze - ufamy Tobie.

Boże, dobroci nieskończona - z całego serca miłujemy Ciebie.

Tyś Słowo swe posłał dla zbawienia świata - spraw, abyśmy wszyscy w Nim jedno byli.

Napełnij nas Duchem Syna Twojego - abyśmy sławili imię Twoje.

Amen.

Modlitwy ułożone przez św. Arnolda Janssena (*) lub opracowane na podst. tekstu modlitwy św. Arnolda Janssena (**)

Wezwania do Trójcy Przenajświętszej*

P. Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mojej duszy mieszkasz.

W. Adoruję Cię.

P. Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mojej duszy mieszkasz.

W. Uświęć mnie.

P. Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mojej duszy mieszkasz.

W. Daj, abym kochał Cię coraz więcej.

P. Ogniu, który ciągle gorejesz, a nigdy nie gaśniesz, o żarząca Miłości, która nigdy nie ziębniesz.

W. Rozpal, rozpłomień mnie całkowicie, abym Cię coraz więcej kochał.

P. Duchu Święty, Ojcze miłości.

W. Użycz nam miłości.

P. Wieczna Miłości.

W. Bądź moją Miłością.

P. Jezu, krwawa Ofiaro Miłości.

W. Uczyń mnie żywą, świętą i Bogu przyjemną ofiarą dla Ciebie.