Sylwetki zmarłych współbraci

związanych z Polską Prowincją SVD

Śp. o. Sylwester Pająk SVD

Śp. o. Sylwester Pająk SVD

Ojciec Sylwester Pająk SVD urodził się 10 grudnia 1935 roku w Moszczenicy Śląskiej, która w chwili obecnej stanowi część Jastrzębia Zdroju. Jego rodzice, Franciszek i Konstancja, wychowywali 14 dzieci – 8 chłopców i 6 dziewczynek. Oprócz o. Sylwestra życie konsekrowane podjęła jedna z sióstr, wstępując do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, popularnie zwanego ‘szarytkami’. 

Po zakończeniu szkoły podstawowej w 1949 roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Księży Werbistów w Nysie, które zostało zamknięte decyzją polskiej władzy ludowej 3 lipca 1952 roku. Życie misyjne, jak sam stwierdza w podaniu o przyjęcie do Zgromadzenia Słowa Bożego, na tyle go zachwyciło, że zapragnął zostać misjonarzem. I tak, 8 września 1952 roku został przyjęty do nowicjatu, który w owym czasie odbywał się w murach Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. Po dwóch latach nowicjatu, 8 września 1954 roku, złożył pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Misyjnym Seminarium w Pieniężnie, które zakończył 29 stycznia 1961 roku przyjęciem święceń kapłańskich z rąk ks. bpa Józefa Drzazgi, sufragana archidiecezji warmińskiej. 

Po święceniach, w latach 1961-1963, odbywał na Śląsku tzw. rok pastoralny, będąc jedocześnie kapelanem sióstr wizytek przy kościele Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. W 1963 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które przerwał z powodu pojawiającej się w 1965 roku możliwości wyjazdu na misje do Indonezji. Skorzystał z okazji i znalazł się w grupie 20 werbistów, którzy wyjechali do pracy misyjnej. Był to pierwszy oficjalny wyjazd z Polski na misje. 

Po zakończeniu nauki języka, został skierowany do Wyższego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Ledalero na wyspie Flores w Indonezji, gdzie wykładał filozofię, a od 1969 roku pełnił urząd rektora tegoż seminarium. W tym czasie pełnił także inne posługi związane z administracją, wieloletni członek rady prowincjalnej i wiceprowincjał. 

Od 1973 roku o. Sylwester Pająk kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie, które zakończył uzyskując tytuł doktora filozofii. Do Indonezji powrócił w 1976 roku, by rozpocząć posługę magistra nowicjatu, znajdującego się na wyspie Flores. Po 3 latach tej posługi, w 1979 roku, skierowano go na wyspę Jawa z zadaniem zorganizowania tam wyższego seminarium duchownego oraz innych ośrodków formacyjnych, przeznaczonych dla werbistów z tego rejonu Azji. W nowopowstałym seminarium wykładał filozofię. W międzyczasie uzyskał obywatelstwo indonezyjskie. 

W 1988 roku o. Sylwester Pająk został wybrany na radcę generalnego Zgromadzenia Werbistów i zamieszkał w Rzymie. Po zakończeniu 6-letniej kadencji, w 1994 roku, przyjął obowiązki ojca duchownego w Papieskim Kolegium Misyjnym św. Piotra Apostoła w Rzymie. Funkcję tę sprawował przez 19 lat. W 2001 roku został radcą kościelnym w Ambasadzie Republiki Indonezji przy Stolicy Apostolskiej. 

W czerwcu 2022 roku z powodów zdrowotnych wrócił do Polskiej Prowincji i zamieszkał we wspólnocie Domu Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie. 

Ojciec Sylwester Pająk zmarł nad ranem 15 sierpnia 2022 r. przeżywszy 86 lat, w tym 68 lat w ślubach zakonnych i 61 lat w kapłaństwie. Jego pogrzeb odbył się 18 sierpnia w Górnej Grupie, gdzie jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu zakonnym. 

Niech odpoczywa w pokoju!