Wiadomości

POLSKA

Msze Święte w intencji beatyfikacji o. Mariana Żelazka SVD
O. Marian Żelazek SVD w Puri, Indie (fot. Feliks Kubicz SVD)

Msze Święte w intencji beatyfikacji o. Mariana Żelazka SVD

Na pamiątkę daty narodzin i śmierci o. Mariana Żelazka SVD, misjonarza trędowatych przez blisko 50 lat pracującego w Indiach, 30 dnia każdego miesiąca werbiści z Chludowa będą się modlić o szybką beatyfikację tego Sługi Bożego.

30 maja 2019 r. została odprawiona pierwsza Msza Św., którą koncelebrowało w chludowskim kościele parafialnym 6 kapłanów z Domu Misyjnego im. Stanisława Kostki. Dołączył do nich także o. Henryk Kałuża SVD z Nysy, wicepostulatorprocesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Mariana Żelazka SVD, odpowiedzialny za przygotowanie polskiej części procedury procesowej.

Zapraszamy do modlitwy wszystkich, którym jest bliska osoba i dzieło o. Mariana – powiedział o. Jan Wróblewski SVD, rektor Domu Misyjnego w Chludowie, inicjator tych Mszy Św. – A wiemy, że ma on wiernych przyjaciół nie tylko w Chludowie, gdzie zna i pamięta go naprawdę wielu mieszkańców, ale także w jego rodzinnym Palędziu, w którym od 2008 r. prężnie działa Towarzystwo Przyjaciół o. Mariana Żelazka. Ma ono na swoim koncie sporo zrealizowanych przedsięwzięć oraz zebrało pokaźne archiwum pamiątek po o. Żelazku i z nim związanych. Ufamy, że na nasze Msze Św. dotrą także mieszkańcy Skórzewa, gdzie o. Marian został ochrzczony.

W pierwszej ze Mszy Św. odprawionych w Chludowie, oprócz licznie przybyłych parafian, uczestniczyli także tegoroczni nowicjusze werbistowscy i siostry misyjne, należące do tej samej Rodziny Arnoldowej. Ważnym elementem wzbogacającym liturgię był wizerunek o. Mariana, którego portret stanął przed ołtarzem. 

Inicjatywa misjonarzy z Chludowa wpisuje się w działania szerzące opinię świętości Sługi Bożego ojca Mariana Żelazka – ocenił o. Henryk Kałuża SVD, który przygotował już stosowne poświadczenie tego faktu, podpisane przez proboszcza o. Ryszarda Hoppe SVD oraz o. Jana Wróblewskiego SVD.

Trzeba jednak zaznaczyć, że przedsięwzięcie rodem z Chludowa nie jest pierwsze, choć obecnie jedyne realizowane z taką częstotliwością. W parafii w Dąbrówce, która obejmuje swym zasięgiem Palędzie, od kilku lat wierni modlą się w intencji beatyfikacji swego krajana i w okolicach rocznicy jego urodzin czy śmierci odprawiana jest Msza Św., sprawowana właśnie przez chludowskich werbistów. Po niej wierni udają się przed poświęcony o. Żelazkowi pamiątkowy głaz, który został postawiony w środku Palędzia staraniem działaczy Towarzystwa Przyjaciół o. Mariana Żelazka. Tu modlą się, zapalają znicze i składają kwiaty.

Tak było również w tym roku pod koniec stycznia (rocznica urodzin o. Mariana) oraz kwietnia. W pierwszej ze Mszy Św. uczestniczył o. Henryk Kałuża, a drugą celebrował o. Jan Wróblewski. Uroczystości w Dąbrówce mają i tę dodatkową zaletę, że zawsze po nich przyjaciół o. Mariana zapraszają do siebie Maria i Julian Popowscy, których dom stał się nieformalnym centrum pamięci o o. Żelazku. Podczas tego ostatniego spotkania Aldona Muszak, koordynatorka palędzkiego Towarzystwa, poinformowała o planach utworzenia grupy, która od września także będzie regularnie modliła się o beatyfikację o. Mariana.

Przypomnijmy, 11 lutego ubiegłego roku abp John Barwa SVD, z archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar ogłosił w Puri w Indiach oficjalne rozpoczęcie na szczeblu diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego o. Mariana Żelazka (1918-2006), misjonarza werbisty z Poznania, jednego z filarów misji w świecie. W ubiegłym roku, na 100-lecie jego urodzin, odbyła się w Poznaniu, z udziałem metropolity poznańskiego ks. abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, sesja naukowa poświęcona osobie i dziełom o. Mariana. Natomiast od jesieni na terenie posiadłości werbistów w Chludowie trwa budowa muzeum im. o. Mariana Żelazka, które zostanie otwarte we wrześniu tego roku.

O. Marian Żelazek, człowiek, który w czasie II Wojny Światowej przeżył 5 lat piekła w obozach w Dachau i Gusen, od dawna stanowi symbol dialogu ludzi różnych kultur i wyznań. Nie dziwi więc, że w 2002 r. został zgłoszony jako oficjalny kandydat Polski do Pokojowej Nagrody Nobla. Przez Sejm RP został uznany za wzór Polaka przełamującego bariery w duchu chrześcijańskiego ekumenizmu. W 2003 r. otrzymał Medal im. Karola Marcinkowskiego za zasługi w niesieniu pomocy trędowatym, a w 2005 r. Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania. To ledwie kilka z kilkudziesięciu tytułów, medali i honorów, jakimi był odznaczony ten skromny Sługa Boży. Powstały też o nim filmy i książki, a 8 czerwca tego roku werbiści uruchomią stroną internetową jemu poświęconą pod nazwą „Sługa Boży o. Marian Żelazek SVD. Człowiek dialogu i patron godności życia”. 

Anna Kot