PIENIĘŻNO
Pierwsze w sezonie 2016/2017 nocne czuwanie młodzieży w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie odbyło się z 15/16 października 2016 roku.

Spotkanie noszące tytuł Nie pojęli tajemnic Bożych rozpoczęło się o godz. 19:00, a zakończyło się ok. godz. 4:00.

Czuwanie to rozpoczęło sezon zorientowany wokół pierwszych słów jednego z wierszy Karola Wojtyły – Miłość mi wszystko wyjaśniła. Na czas spotkania zostały postawione pytania o przyczynę zła w świecie.

Konferencje duchowe wygłosił o. Edward Konkol SVD, założyciel i prezes Stowarzyszenia Droga, które zajmuje się pomocą osobom uzależnionym, zwłaszcza od narkotyków, ale także od innych używek i niezdrowych zaangażowań.  

Przewodnictwa nabożeństw i kończącej czuwanie Eucharystii podjął się o. Paweł Gałła SVD, wieloletni misjonarz na Madagaskarze. W wygłoszonym kazaniu o. Paweł podzielił się refleksjami na temat perykopy ewangelicznej o natrętnej wdowie, przedstawiając wytrwałość i zawierzenie, jako podstawy modlitwy chrześcijanina.

Na spotkanie przybyło 120 osób pochodzących z okolicznych miejscowości, m. in. z Olsztyna, Mrągowa, Ornety, Szczytna, Braniewa i Reszla. Kilka osób przyjechało z odleglejszych miast – ze Złotowa i Poznania. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół grający muzykę religijną z Łęgajnów pod przewodnictwem Iwony Zielińskiej.

Uczestnicy czuwania wzięli udział w nieszporach, nabożeństwie różańcowym, adoracji Najświętszego Sakramentu, spotkaniach formacyjnych w grupach oraz skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania.

Więcej zdjęć z czuwania

Materiały video

0
0
0
s2sdefault

Polecamy

  • 1