SANDOMIERZ
Fundacja im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego uhonorowała o. Romana Malka SVD statuetką ,,Serce bez granic” za działalność misyjną na rzecz Chin.

Wyróżnienie wręczone po raz 15 przyznawane jest osobom duchownym i świeckim, zasłużonym na rzecz misji, oraz tym, którzy niosąc pomoc najbardziej potrzebującym, głoszą Chrystusową Ewangelię nadziei i miłości.

Pod nieobecność o. Malka, statuetka została wręczona 4 czerwca 2016 roku, na ręce o. Antoniego Koszorza SVD, Prezesa Stowarzyszenia SINICUM im. Michała Boyma, ks. dra Czesława Noworolnika, wiceprezesa SINICUM oraz ks. Jana Hou.

Bardzo dziękuje, rzeczywiście jego serce jest bez granic, chociaż przykuty teraz do wózka nie może się samodzielnie poruszać, ale myśli nadal o Chinach. - powiedział o. Koszorz. - Wyrazem tego jest obecny tu z nami  ks. Jan Hou, którego on skierował tu na studia do Polski i który wykształcił się tu w Polsce w Seminarium Księży Werbistów. Ks. Jan nie jest Werbistą jest księdzem diecezjalnym. Pracuje  obecnie dla katolickiej wspólnoty Chińskiej w Warszawie.

Ksiądz Jan Hou bardzo podziękował za to wyróżnienie dla o. Romana, który doskonale zna realia kościoła w Chinach. Mówił o ogromnych trudnościach, jakich doświadcza Kościół katolicki w jego kraju. Przypomniał także, że Kościół katolicki w Chinach jest mocno prześladowany, brakuje biskupów.

Proszę o modlitwę za Kościół w Chinach, prześladowanych biskupów, księży, katolików - powiedział ks. Hou..

Obecni podczas ceremonii kapłani otrzymali gratulacje od bpa dr Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Sandomierskiego wraz  z słowami uznania i szacunku za olbrzymi wkład pracy misyjnej o. Romana Malka SVD i całej zakonnej wspólnoty na rzecz ewangelizacji Chin.

Słów uznania i wdzięczności nie szczędził również obecny na spotkaniu Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, pan. Bogdan Romaniuk.

O. prof. Roman Malej SVD urodził się w 1951 roku w Bytowie. W 1969 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) i rozpoczął studia filozofii i teologii w Pieniężnie, a od 1972 roku studiował również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1976 roku przyjął w Pieniężnie święcenia kapłańskie.

Jako przygotowanie do pracy w sinologicznym Instytucie Monumenta Serica w Sankt Augustin w Niemczech, o. Roman Malek rozpoczął w 1976 roku studia z zakresu sinologii, religioznawstwa porównawczego i historii Kościoła na Uniwersytecie w Bonn, które ukończył w 1984 roku dysertacją Das Chai-chieh lu. Materialien zur Liturgie im Taoismus (Zhaijie lu. Materiały na temat liturgii daoizmu).

W czasie studiów o. Malek przebywał również dwa lata na Katolickim Uniwersytecie Fu Jen na Tajwanie, gdzie studiował język chiński i kulturę Chin.

W 1984 roku o. Roman Malek został redaktorem naczelnym kwartalnika „China heute”, przekazującego informacje o religiach i chrześcijaństwie w Chinach, który redagował do 2003 roku. Był redaktorem naczelnym serii książkowej „Monumenta Serica Monograph Series” oraz czasopisma „Monumenta Serica. Journal of Oriental Studies”. Zainicjował również serię książkową „Collectanea Serica”.

W 1986 roku rozpoczął wykłady na Filozoficzno-Teologicznym Fakultecie SVD w Sankt Augustin, gdzie w 1998 roku uzyskał stopień profesora. W 1987 roku został pierwszym dyrektorem China-Zentrum, katolickiej instytucji promującej kontakty Kościołów Europy i Chin, którą kierował do 1998 roku.

O. Roman Malek wykładał m.in. na uniwersytetach w Salzburgu, Bonn, Münster i Olsztynie. W 2003 roku napisał pracę habilitacyjną Verschmelzung Der Horizonte: Mozi Und Jesus: Zur Hermeneutik Der Chinesisch-Christlichen Begegnung Nach Wu Leichuan (1869-1944) (Fuzja horyzontów: Mozi i Jezus. O hermeneutyce chińsko-chrześcijańskiego spotkania według Wu Leichuan).

O. Malek bardzo zaangażował się w dialog z Kościołem w Chinach, który wspierał m.in. przez pomoc w nawiązywaniu relacji pomiędzy Kościołem w Europie i w Chinach, organizację studiów chińskich seminarzystów, księży i sióstr zakonnych w Niemczech i Polsce oraz opiekę nad nimi. Pośredniczył też w wielu socjalnych i pastoralnych projektach Kościoła w Chinach.

Mimo ciężkiej choroby o. Roman Malek nadal pracuje nad swoimi licznymi projektami. Dalej dzieli się swoją wiedzą poprzez publikacje i z pewnością uczyni jeszcze wiele dobrego dla Kościoła w Chinach posiadając swoje Serce oddane dla innych bez granic.
(źródło: www.cardinalekozlowiecki.pl/index.php/2016/06/07/serce-bez-granic-za-dzialalnosc-na-rzecz-chinskich-chrzescijan/)

Polecamy

  • 1