LUBLIN
15 marca 2016 roku, podczas posiedzenia Rady Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Złotym Dyplomem Wydziału Teologii uhonorowany został o. prof. dr hab. Henryk Zimoń SVD.

Laudację o Laureacie wygłosił o. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL, prezentując osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne ks. Profesora. Wręczenia Złotego Dyplomu dokonał dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.

O. Profesorowi Henrykowi Zimoniowi przyznano dyplom w dowód uznania za bogaty dorobek naukowy, badawczy i dydaktyczny, jak również wieloletnią i owocną współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą, prowadzoną w duchu dialogu międzykulturowego i religijnego, a także za umiejętność łączenia osiągnięć wiedzy i wartości duchowych w kształtowaniu serc i umysłów młodzieży.prof zimon zloty dyplom

Na zakończenie uroczystości Laureat podziękował za otrzymane wyróżnienie, a w swym wystąpieniu skoncentrował się na ukazaniu współpracy, jaka istniała i istnieje między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz profesorami i absolwentami Wyższego Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

Wcześniej podobnym wyróżnieniem uhonorowani zostali: M. Mokrzycki - arcybiskup metropolita lwowski, Nerses Bedros - patriarcha Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego, Jose Prado Flores - teolog katolicki, biblista, lider i założyciel międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji Św. Andrzeja i kard. Kurt Koch – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. (za: konto FB Misjonarze Werbiści, Lublin)

0
0
0
s2sdefault

Polecamy

  • 1