SŁOWACJA. W dniach 11 -14 września w Nitre na Słowacji odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Kleryków Zgromadzenia Słowa Bożego Strefy Wschodniej. Wzięli w nim udział seminarzyści z 6 europejskich prowincji Zgromadzenia.

Tematem przewodnim spotkania było hasło zbliżającej się XVIII Kapituły Generalnej: „Miłość Chrystusa przynagla nas.” Zakorzenieni w Słowie, włączeni w Jego misję.

Do Nitry przyjechali młodzi werbiści, studiujący w Niemczech, Polsce, Rosji, we Włoszech oraz na Węgrzech i Słowacji. Cztery dni spędzone razem były przede wszystkim czasem spotkania i dzielenia się misyjnym entuzjazmem oraz własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami. Nie zabrakło również wspólnej modlitwy, rozrywki, a nawet pracy.

W trakcie spotkania odbyły się także warsztaty. Poprowadzili je werbiści: o. Peter Dušička, o. Marek Vaňuš oraz o. Stanisław Grodź.

W pierwszych dwóch konferencjach o. Peter Dušička podzielił się spostrzeżeniami, dotyczącymi istoty działalności misyjnej we współczesnej Europie. Mówił o wyzwaniach, jakie stawia przed ewangelizatorami dzisiejszy świat. Wspólnie szukaliśmy też dróg pokonywania zauważonych trudności. Przypomniał również podstawowe i najważniejsze elementy duchowości św. Arnolda Janssena. Zwrócił uwagę na trzy najważniejsze aspekty naszego życia zakonno-misyjnego:

  1. Zakorzenienie w miłości Boga, z której wynika nasze powołanie, radość i sens działania.
  2. Wezwanie do naśladowania Jezusa w ślubach zakonnych, do bycia Jego przyjaciółmi i towarzyszami oraz do włączenia się w Jego misję.
  3. Czerpanie mocy do bycia misjonarzami od Ducha Świętego, którego codziennie wzywamy i zapraszamy.

W kolejnej sesji warsztatowej o. Marek Vaňuš rozmawiał z nami na temat motywacji. Zwrócił uwagę na to, że jako misjonarze musimy wiedzieć, dlaczego chcemy poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Zaznaczył cztery najistotniejsze elementy motywacji misjonarskiej. Pierwszym z nich jest osobiste doświadczenie miłości Chrystusa. To ona przecież „przynagla nas” do tego, co robimy. O. Marek zaprosił nas do przypomnienia sobie momentu tego własnego spotkania z Jezusem, ponieważ w nim znajdują się korzenie naszego powołania i motywacji. Drugim elementem jest doświadczenie wierności Boga i Jego bliskości podczas znoszenia trudów. Trzecim – moja osobista miłość do Jezusa. Trwanie w jedności z nim pozwala na życie w jedności ze wspólnotą zakonną. Czwartym i ostatnim elementem jest pojednanie, czyli budowanie dobrej, zdrowej wspólnoty przez szukanie dróg i mostów, a nie barier.

W ostatnich dwóch spotkaniach warsztatowych, które poprowadził o. Stanisław Grodź, dotknęliśmy trudnych tematów, dotyczących obecnej sytuacji a także przyszłości Zgromadzenia Słowa Bożego w Europie. O. Stanisław opowiedział nam o tym, jak zrodził się temat przyszłej Kapituły Generalnej oraz naszego spotkania.

Podczas swoich prezentacji zadał wiele głębokich pytań. Mimo ważkości podjętych tematów, o. Stanisław podzielił się z nami optymizmem i nadzieją, a co najważniejsze, zmotywował nas i uświadomił, że przyszłość Zgromadzenia zależy przede wszystkim od nas samych.

Hasłem, które podsumuje spotkanie w Nitrze niech staną się słowa naszego Założyciela, który również żył w niezwykle trudnych czasach: Bóg próbuje naszą wiarę, wzywając do zrobienia czegoś nowego właśnie wtedy, gdy tak wiele rzeczy w Kościele upada. (za: www.seminarium.org.pl)

   

   

Więcej fotografii

 

0
0
0
s2sdefault

Polecamy

  • 1