BARANOWICZE / BIAŁORUŚ
W stulecie objawień w Fatimie, 13 maja 2017 roku, prowadzony przez werbistów z Regii Ural kościół Matki Boskiej Fatimskiej w Baranowiczach na Białorusi otrzymał status sanktuarium maryjnego diecezji Pińskiej.

Decyzja biskupa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji została ogłoszona na uroczystej mszy świętej w baranowickiej świątyni z udziałem duchowieństwa, rodzin zakonnych i licznych wiernych. Wydarzenie to ma szczególny wymiar dla Kościoła lokalnego.

Ustanowienie sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w setną rocznicę jej objawień jest szczególnym znakiem i świadectwem żywej wiary i czci Maryi Panny na naszej ziemi – podkreślił w homilii bp Dziemianko. - W historii Kościoła powszechnego sanktuaria zawsze były związane z nawróceniem i pojednaniem, modlitwą i pokutą. Te praktyki duchowe nabierają szczególnego znaczenia w świetle przesłania Fatimskiej Pani.

Baranowicka świątynia Matki Boskiej Fatimskiej zbudowana została w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Idea jej powstania zrodziła się po spotkaniu, jakie abp Kazimierz Świątek, ówczesny pasterz diecezji Pińskiej, odbył z siostrą Łucją, widzącą z Fatimy.

Budowę rozpoczęto 25 maja 1995 roku, zaś konsekrowano 13 października 1996 roku. Idei patronował ks. kard. Świątek, a realizacja przedsięwzięcia począwszy od zdobycia miejsca pod budowę, poprzez plany architektoniczne i wzniesienie budowli była dziełem zakonników ze zgromadzenia werbistów, co podkreślił w swoim słowie bp Dziemianko.

Dziękujemy dziś Bogu za ówczesnego proboszcza i budowniczego, który wybrał to miejsce – ojca Jerzego Mazura, obecnego biskupa ordynariusza Diecezji Ełckiej w Polsce - powiedział bp Dziemianko. - Dziękujemy również wszystkim ojcom i braciom, którzy tu właśnie prowadzili i prowadzą działalność duszpasterską, podejmują posługę charytatywną na rzecz potrzebujących.

Pierwszym kustoszem nowo powstałego sanktuarium został o. Konrad Potyka SVD, obecny proboszcz parafii.

Sanktuarium w Baranowiczach to czwarte – po Łogiszynie, Brześciu i Iwanowie – sanktuarium diecezji Pińskiej.

o. Jakub Błaszczyszyn SVD

        

        

        

Polecamy

  • 1