Sylwetki zmarłych współbraci
związanych z Polską Prowincją SVD


Zmarł o. Jan Reś SVD

W dniu 24 stycznia zmarł o. Jan Reś SVD (1949-2012). Urodził się 23 czerwca 1948 roku w Pszowie z rodziców Franciszka i Anieli z domu Wojtala. Miał dwie siostry.

undefinedSzkołę podstawową ukończył w 1963, a średnią w 1967 roku. Po maturze wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. Nowicjat i studia filozoficzno-teologiczne odbył w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie 23 czerwca 1974 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Czytaj więcej...

Zmarł o. Stanisław Zawadzki SVD

W dniu 24 stycznia zmarł w szpitalu w Nysie o. Stanisław Zawadzki, wieloletni mistrz nowicjatu i ojciec duchowny dla współbraci w formacji czasowej. Miał 74 lata.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 27 stycznia 2012 roku w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie o godz. 11:00.

Zmarłego śp. Ojca Stanisława Zawadzkiego, zmarłych współbraci, w zmarłych z naszych rodzin oraz naszych dobrodziejów polecajmy naszym wspólnotowym i prywatnym modlitwom.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Prawo musi zmierzać do ideału

Zmarły 7 grudnia o. prof. Antoni Kość zostawił po sobie niezywkle bogatą spuściznę myśli naukowej, szczególnie w dziedzinie filozofii prawa. Dziś, w przeddzień pogrzebu, pubulikujemy rozszerzoną bigrafię zmarłego.

O. prof. dr hab. Antoni Kość SVD – ur. 12 maja 1949 roku w Rokietnicy, zm. 7 grudnia 2011 roku w Lublinie; teoretyk i filozof prawa, wybitny znawca problematyki prawa japońskiego, chińskiego i koreańskiego; Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wieloletni Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

Śp. o. Teodor Grzyśka SVD

W niedzielne przedpołudnie 18 września 2011 roku odszedł do Pana nagle i niespodziewanie w Keni misjonarz śp. O. Teodor Grzyśka w przeddzień swoich 59-tych urodzin.

Przed dwoma miesiącami był jeszcze na spotkania misjonarzy-werbistów w Pieniężnie, gdzie świętował 30-lecie swoich święceń kapłańskich.

Czytaj więcej...

Śp. o. Marian Dolata SVD

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2010 roku, przed siódmą nad ranem w wieku 80 lat zmarł w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie kapłan Maryjny o. Marian Dolata.

Na swoim obrazku prymicyjnym o. Marian napisał: Matko Boża Twoją cześć, pragnę na kraj świata nieść. A z okazji 25-lecia święceń kapłańskich, tak się modlił: Maryjo, Królowo Apostołów, wspieraj, broń i prowadź. Na pamiątce 50-lecia kapłaństwa czytamy: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim (Magnificat). W swoje Święto, Matka Boża Królowa Nieba zaprosiła go do siebie.

Czytaj więcej...