Zarząd Polskiej Prowincji SVD

Eryk Koppa

o. Sylwester Grabowski SVD
PROWINCJAŁ

Eryk Koppa

o. Henryk Szymiczek SVD
WICEPROWINCJAŁ

Eryk Koppa

o. Tomasz Bujarski SVD
ADMONITOR

Eryk Koppa

o. Franciszek Martyna SVD
RADCA

Eryk Koppa

br. Ireneusz Nyklewicz SVD
RADCA

Przełożeni Prowincjalni
Polskiej Prowincji SVD

Tomasz Puchała (1922-27)
Franciszek Herud (1927-33)
Tomasz Puchała (1933-39)
Franciszek Herud (1939-47)
Jacek Kubica (1947-57)
Feliks Zapłata (1957-60)
Bruno Kozieł (1960-66)
Alfons Boniewicz (1966-69)
Leonard Szymański (1969-78)
Bernard Bona (1978-79)
Alfons Labudda (1979-86)
Konrad Keler (1986-92)
Jan Wichary (1992-98)
Eugeniusz Śliwka (1998-2001)
Ireneusz Piskorek (2001-07)
Andrzej Danilewicz (2007-13)
Eryk Koppa (2013-19)
Sylwester Grabowski (2019 - )