Mottem ogłoszonego przez papieża Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 2019 są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”Ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa.


Oto lista niektórych wydarzeń i inicjatyw, ogranizowanych przez werbistów
w ramach Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

Pobierz plakat

PDF (A2, 420x594 mm)    (5,5 MB)
JPG (A2, 420x594 mm)    (2,0 MB)
JPG (A3, 297x420 mm)    (1,2 MB)
JPG (A4, 210x297 mm)    (0,7 MB)