powolanie title

powolanie title

Jak zostać werbistą

Afryka

 
Każdego, kto rozeznaje swoje powołanie do życia i służby w naszym Zgromadzeniu zapraszamy do:

 

Warunki przyjęcia do Zgromadzenia Słowa Bożego:

  • Kontakt z duszpasterzem powołań
  • Uczestnictwo w rekolekcjach lub dniach skupienia
  • Podanie o przyjęcie do Zgromadzenia skierowane do o. prowincjała
  • Życiorys (napisany własnoręcznie)
  • Dla kandydatów na kapłanów – świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia uczelni wyższej
  • Dla kandydatów na braci zakonnych – świadectwo ukończenia szkoły albo dyplom czeladniczy lub mistrzowski
  • Metryka chrztu i bierzmowania
  • Świadectwo moralności wystawione przez ks. proboszcza
  • Świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza (informacja o tym, że kandydat może podjąć studia na wszystkich kierunkach)
  • Kwestionariusz osobowy (formularz nadsyłamy na prośbę zainteresowanego)
  • 4 zdjęcia legitymacyjne

 

Dokumenty należy osobiście przywieźć najpóźniej do 31 lipca każdego roku.