Kobiety w Biblii - wykład (RYBNIK)

Data
07.05.2019

Opis

Zapraszamy na cykl spotkań o kobietach w Biblii. Będziemy pochylać się nad ich życiorysami, ich rolą i misją. Kobiety, które nie są bez skazy a jednak wchodzą do Bożej rodziny.
Spoglądając na nie będziemy szukać, co Bóg pragnie nam przez nie dzisiaj powiedzieć.
Każda inna, a jednak coś je łączy. Ich życiorysy są tak różne a drogi tak kręte, że aż dziwimy się czasami, jak znalazły swoje miejsce w Biblii. A Bóg patrzył na nie i widział w nich ludzi, którzy przyjdą potem i będą doświadczać podobnych zranień, prób, sukcesów, poruszeń Ducha...

Spotkania poprowadzi s. Jolanta Gołkowska SSpS
Treści oparte są na książce Marii Miduch, „Kobiety, które kochał Bóg”, WAM 2018.