Migracje a Nowa Ewangelizacja

„Migracje a nowa ewangelizacja” to temat, jaki Benedykt XVI wybrał na 98. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, przypadający w tym roku 15 stycznia. Tytuł papieskiego orędzia jest specyficzny, ponieważ niewielu ludzi wie, co to jest nowa ewangelizacja i na czym polega. Jedynie intuicyjnie wyczuwamy, że albo z tą tradycyjną ewangelizacją coś jest nie tak, albo współczesne środowiska zmieniły się na tyle, iż istnieje potrzeba innego głoszenia słowa Bożego.

Jedno jest pewne: wszyscy, którzy na co dzień czują się ewangelizatorami (świadomi swojego powołania rodzice, pomocnicy parafialni, animatorzy misyjni, misjonarze i misjonarki), powinni zaznajomić się z tym niecodziennym apelem Ojca Świętego. Poza tym wskazane byłoby, gdyby przeczytali orędzie również ludzie poszukujący prawdy, a szczególnie ci, którym przyszło być migrantem, czyli człowiekiem w drodze.

 

Analiza rzeczywistości świata

Tekst ukazał się w miesięczniku MISJONARZ
(nr 1/2012)

Aby głębiej zrozumieć, co to jest nowa ewangelizacja w odniesieniu do zjawiska migracji, potrzeba dobrej analizy rzeczywistości. Świat bowiem, a z nim Polska, zmienia się bardzo szybko. Pojawiają się wciąż nowe wyzwania, których jeszcze niedawno nie było, a obecnie stają się coraz bardziej uciążliwe. Papież Benedykt XVI zasadniczo skoncentrował się na trzech współczesnych wyzwaniach.

Po pierwsze, zauważa w świecie wręcz strukturalną obecność milionów migrantów, uchodźców oraz ludzi szukających lepszych warunków życia. Każdy człowiek ma bowiem prawo do swobodnego przemieszczania się. Chrześcijanie natomiast mają wobec nich nie tylko obowiązek gościnności, ale i adekwatnego głoszenia im nauki o Chrystusie.

Drugim wyzwaniem jest coraz większa konsolidacja świata, a przy tym obiektywna trudność znalezienia „jednoczącego punktu”, tak aby z niego powstała „jedna rodzina braci i sióstr” (zob. zeszłoroczne orędzie). Społeczeństwa i Kościoły stają się wieloetniczne, wielokulturowe i wieloreligijne, przy jednoczesnej niewiedzy, w jaki sposób ten stan wykorzystać.

Trzecią znamienną cechą dzisiejszej rzeczywistości jest nie tylko postępująca sekularyzacja, ale i – mimo powszechnej zgody na pluralizm – bezpośrednie „próby usunięcia Boga i nauczania Kościoła z horyzontu życia”. Tocząca się w Polsce żywa debata na temat krzyża dobrze nam to uświadamia.

 

Potrzeba nowej ewangelizacji

W tej sytuacji trzeba sobie postawić pytania: Co jako Kościół jesteśmy w stanie zaoferować przybywającym do nas imigrantom? Jakie obowiązki spoczywają na biskupach i wszystkich ochrzczonych, mediach czy ośrodkach naukowych? Pytań tych nie unika Benedykt XVI i bezprecedensowo odpowiada na nie, zachęcając do jednoczesnego pogłębienia misji wśród imigrantów, ale w duchu ewangelizacji nowych czasów. Jej zręby tworzył przez ponad 25 lat bł. Jan Paweł II twierdząc, że musi się ona opierać na „nowych metodach, nowych środkach wyrazu i nowej gorliwości duszpasterskiej” (zob. kazanie w Nowej Hucie 9 czerwca 1979 r.). Jego następca w tegorocznym orędziu wskazuje na celowość takich przedsięwzięć, aby imigranci, napotykając również w naszym kraju wspomniane przeciwności świata, nie zagubili sensu wiary, nie odłączali się od Chrystusa, Ewangelii i Kościoła. Aby też nie dali się ponieść indywidualistycznym nurtom twierdzącym, że wiara to jedynie fakt kulturowy.

Nowa ewangelizacja powinna więc przygotować grunt dla przybyszów oraz wiernych w kraju, przestrzegając przed konsekwencjami zmian społecznych. Nowymi metodami i środkami ewangelizacyjnymi może obronić podstawowe dla wszystkich chrześcijan wartości. Również nową, tj. autentyczną a nie interesowną, gorliwością pasterską zamierza umacniać i wspierać inkulturację osób w drodze.

 

Migranci wśród nas

W naszej polskiej rzeczywistości liczba osób spoza Europy jest niewielka, aczkolwiek nie da się pominąć obecności np. ponad 30 000 Wietnamczyków. O wiele więcej jest mniej wyróżniających się imigrantów ze Wschodu, bo co najmniej 10 razy więcej. Stosunkowo zaś mało przebywa w Polsce ludzi szukających w naszym kraju azylu politycznego lub lepszej edukacji czy pracowników konsularnych i różnych firm. Mimo to, kiedy poszukamy w internecie lub osobiście udamy się do dawno istniejących w Polsce ośrodków duszpasterskich dla imigrantów, spotkamy wiele obcojęzycznych wspólnot katolickich. Tylko w diecezjach warszawskich istnieją wspólnoty posługujące się takimi językami, jak angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, litewski, węgierski, wietnamski i ormiański. Oczywiście bracia ewangelicy i prawosławni też konsolidują swoje siły, aby w naszym kraju szczerze kultywować swoje przekonania religijne. Wyznawcy innych religii również starają się o zalegalizowanie swoich wspólnot, a przed systemem edukacyjnym w Polsce wyrasta mało znana rzeczywistość pluralizmu etno-religijnego.

Odpowiadając na apel Ojca Świętego Benedykta XVI o tworzenie miejsc „świadectwa i promieniowania nowej ewangelizacji”, jako Katolicki Ośrodek Migranta Fu Shenfu w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 98, w Międzynarodowym Dniu Migranta, 15 stycznia br., organizujemy braterskie spotkanie i konferencję nt. duszpasterstw migracyjnych w Polsce. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, prosząc o krótkie zgłoszenie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Was zaś, Drodzy Czytelnicy „Misjonarza” i Dobrodzieje misji, prosimy o modlitewne wsparcie ważnej idei nowej ewangelizacji wśród migrantów.

Damian Cichy SVD