sspsapDroga Rodzino Arnoldowa!

„Błogosławiony, który czuwa!” (Ap16,15) mówi Słowo Boże i to błogosławieństwo, niech obejmie wszystkich uczestników XI Czuwania Misyjnej Rodziny Arnoldowej!

Błogosławiony jest ten, kto czuwa, czyli szczęśliwy, obdarzony Bożą łaską. Czuwają harcerze, czuwają żołnierze, czuwają ochroniarze, ale czuwają też lekarze przy chorych, rodzice nad dziećmi. Ten, kto czuwa, stara się ustrzec dobro, uchronić coś, co ma dla niego wartość. Ten, kto czuwa, wyrabia w sobie wytrwałość, kształtuje charakter, czuwające serce. Ten, kto czuwa, zapomina o sobie i otwiera się na rzeczy większe. Rodzina Arnoldowa wytrwale czuwa już XI raz i wspólnie gromadzi się u Jasnogórskiej Pani, to znaczy otwiera się na błogosławieństwo, nabiera siły wewnętrznej. W naszej wspólnocie czuwamy w nocy na modlitwie, nieustannie adorujemy Pana w Eucharystii, prosząc Go za cały świat, za tych, którzy właśnie teraz szczególnie potrzebują Bożej łaski, w tej modlitwie jesteśmy razem, bo dla modlitwy nie ma odległości.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie urodzin o. Mariana Żelazka są istotne dla tego czuwania. Odzyskana wolność to dar i zadanie dla całego narodu i dla każdego z osobna. Na pewno wolność jest wartością godną tego, aby czuwać nad jej dobrym wykorzystaniem i rozumieniem, aby jej nie stracić. Za nią też dziękujemy Bogu samemu śpiewając dziś Te Deum.

Dziękujemy też za o. Mariana Żelazka, za jego dobroć, spełnione życie i misję. Pamiętam jego odwiedziny w naszym klasztorze w Nysie i słowa podczas homilii. Popatrzył do góry na mozaikę i powiedział, że widzi krzyż i stojącą pod nim Maryję, ale brakuje z drugiej strony stojącego św. Jana. Gdzie jest Jan? Jan Apostoł jest na misjach… O. Marian widział również tych, których nie ma obok nas, bo są na misjach i potrzebują naszej pamięci, ogarnięcia ich pomocą i modlitwą. Ojciec Żelazek to dobry duchowy patron misyjnego spotkania i czuwania. Z nim czuwamy i cieszymy się wspólnotą trwania przy Panu. Błogosławiony, który czuwa!

Złączone w modlitwie, w miłości Ducha Świętego -

s. M. Immakulata 
wspólnota Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji

images/newsy/2018/czuwrodzarn-logo2018-800px.jpg