sdoloreszokPrzechodzimy przez tę ziemię pielgrzymując dzień po dniu, chwila po chwili. Warto sobie uświadomić, że upływający czas, jest niezależny od nas. Bywa nieubłagalny i nieraz bardzo trudny. Ważne jest by czas mierzyć mądrością serca. Tego uczy nas Maryja, nasza kochana Matka z Jasnej Góry, która otwiera swe Serce Niepokalane dla każdego z nas, tak jak drzwi domu. Najpiękniejsze spotkania wydarzają się w rodzinnym domu, gdzie czeka na nas kochająca Matka. Jesteśmy w najlepszym miejscu, w samym Domu Maryi.

Nasz o. Marian Żelazek, prawie nigdy nie rozstawał się z Różańcem Świętym, tak jakby chciał powiedzieć światu, że w Sercu Maryi jest nasz DOM. Ten Różaniec był najpiękniejszą modlitwą o. Żelazka, towarzyszącą mu w dzieciństwie, w okrutnych wydarzeniach w Dachau i w służbie najbiedniejszym i trędowatym. Jako Rodzina Arnoldowa dziękujemy Bogu za dar o. Mariana Żelazka SVD i za jego posługę heroicznej miłości. Naszą wdzięczność kierujemy do Boga Trójedynego, za dar naszej współsiostry s. Caeliany Klamminger, która oddała życie w obronie czystości w 1945 roku w Głubczycach. Jej ostatnie słowa to: „Maryjo, moja Matko”. Dziękujemy za posługę misyjną na całym świecie naszych Misjonarzy i Misjonarek – Służebnic Ducha Świętego. Cieszymy się nowymi wspólnotami w Rybniku i Opolu. Zawierzamy Sercu naszej Matki usilną prośbę o nowe powołania misyjne dla Kościoła w świecie. Maryja nasza Matka niech nas prowadzi drogą miłości, która jest najpiękniejszym darem Ducha Świętego.

Maryjo pierwsza Misjonarko – Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, Królowo naszej Ojczyzny, naszych Zgromadzeń i Matko naszych serc i naszego życia, Matko Miłości, módl się za nami.

s. Dolores Dorota Zok SSpS
Przełożona Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego