eryk koppaDroga Rodzino Arnoldowa!

W roku, w którym obchodzimy 100-lecie niepodległości Polski, a także 100-lecie urodzin o. Mariana Żelazka, werbisty i misjonarza w Indiach, gromadzimy się na XI czuwaniu modlitewnym Rodziny Arnoldowej.

Jako wierni synowie i córki, przychodzimy do Matki, by przez Nią Panu Bogu podziękować za dar niepodległości naszej Ojczyzny, a także za naszych przodków, którzy swoją walką i pracą przyczynili się do odzyskania wolności. Chcemy tu również podziękować za dar wiary, przez który stanowimy jedną rodzinę wierzących.

Możemy być na Jasnej Górze, u Matki i dziękować Trójjedynemu Bogu, bo jesteśmy wolni.

Niepodległość wiąże się ściśle z wolnością. Aby móc wyznawać swoją wiarę również trzeba być wolnym. Dziękując za tę wolność w Chrystusie, wypraszajmy ją dla tych wszystkich, którzy z różnych powodów żyją jeszcze w niewoli. Czy to uciskani przez rządy, które usiłują zniewolić swoich obywateli i nie pozwalają na swobodne wyznawanie wiary. Czy to za tych, którzy żyją w niewoli zła i grzechu, aby odkryli prawdziwą wolność, którą przynosi nam Jezus Chrystus.

Drodzy Przyjaciele – dziękuję Wam, za to wspólne zabieganie o to, by wolność, którą przynosi nam Jezus, poznali ludzie na wszystkich kontynentach naszej Ziemi.

W miłości Słowa Bożego,

o. Eryk Koppa SVD
Prowincjał Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Słowa Bożego