Rozważanie o. Andrzeja Danilewicza SVD podczas Apelu Jasnogórskiego
w ramach XI Czuwania Modlitewnego Rodziny Arnoldowej

6 kwietnia 2018

 

Matko Słowa Bożego, Jasnogórska Pani, Królowo Polski,

Trwamy w Oktawie radości ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Dzięki temu wydarzeniu Twój Syn, Maryjo, uczynił wszystko nowym. Ustanowił nowy rodzaj naszej relacji z Bogiem, ukazał nowe horyzonty życia, na nowo zdefiniował miłość i nadał nowe znaczenie tak powszechnemu cierpieniu i śmierci. Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje nadprzyrodzony sens wszystkiemu, co nas spotyka i temu, co nas czeka. Odtąd wszystko jest możliwe.

Matko, byłaś świadkiem jak ta radosna wieść rozchodziła się szybciej niż iskry po ściernisku: z ust do ust, z serca do serca, z pokolenia na pokolenie, od narodu do narodu. I tak dotarła do nas. Teraz my, jak misjonarze, mamy przekazać ją innym.

Pomóż nam, Maryjo, aby ten przekaz Dobrej Nowiny nie zatrzymał się na nas. Abyśmy nie ulegli pokusie wygodnej postawy egoizmu; abyśmy choć odrobinę przejęli się pragnieniem, które trawiło Jezusa na krzyżu - pragnieniem zbawienia każdego człowieka. Dlatego wypraszaj nam wiarę rezurekcyjną, abyśmy potrafili dostrzegać ślady działania Boga żywego w naszym życiu i z radością dawali o tym świadectwo, jak kobiety i uczniowie, którzy spotkali Zmartwychwstałego.

Jezus chciał, aby to spotkanie dokonało się w Galilei, miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, gdzie był Wasz dom, gdzie powołał swoich uczniów, gdzie nauczał i pomagał potrzebującym.

Dziewico Maryjo, Ty wiesz, że każdy z nas nosi w sobie taką Galileę - krainę spotkania ze zmartwychwstałym Panem. To święta przestrzeń naszej modlitwy, adoracji, sakramentów i posługi jeden drugiemu. Prowadź nas tam jak najczęściej. A jeśli już nie mamy sił, aby tam dotrzeć, Ty sama mów Jezusowi o nas, jak wtedy - w Kanie Galilejskiej.

Jasna Góra - miejsce Twego wywyższenia, o Pani, przez wielu słusznie jest nazywane polską Kaną. Tylu ludzi przybywa tutaj ze swoją biedą. A Ty potem idziesz do swego Syna i mówisz Mu, że nie mamy już zdrowia, wiary, cierpliwości i że już popsuła się nam miłość. A Jezus przyspiesza swoją godzinę i przemienia nasz brak w obfitość.

Tego dnia, wraz z rzeszą pielgrzymów, staje przed Tobą, Matko Zbawiciela, Rodzina Arnoldowa. Stanowią ją członkowie zgromadzeń założonych przez św. Arnolda Janssena: werbiści i siostry Służebnice Ducha Świętego, ich rodziny, nasi parafianie, dobrodzieje i współpracownicy dzieła misyjnego. Zgromadziliśmy się u Twego jasnogórskiego tronu, aby dziękować za bezcenny dar niepodległości naszej Ojczyzny. Nie dokonało się to bez Twojego udziału. Wszak od dawna jesteś Królową Polski.

Rówieśnikiem naszej na nowo odzyskanej niepodległości jest o. Marian Żelazek, werbista. 100 lat temu urodził się w Palędziu koło Poznania. Jego formację zakonną przerwała niemiecka okupacja, wtrącając go na 5 długich lat do obozu koncentracyjnego w Dachau. Potem wyjechał do Indii, gdzie przez 56 lat głosił Dobrą Nowinę i posługiwał najbardziej opuszczonym, w tym trędowatym. Pośród nich zmarł i jest pochowany. Dwa miesiące temu rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Chcemy Cię prosić, Maryjo, aby ten sługa Twego Syna i Twój gorliwy czciciel jak najszybciej mógł być wyniesiony przez Kościół do chwały ołtarzy.

W ten wieczór apelowej modlitwy pragniemy polecić tych wszystkich, którzy są zamknięci na Ewangelię o zmartwychwstaniu Chrystusa, albo nie mieli szansy, aby ją usłyszeć. Prosimy o gorliwość dla misjonarzy i o nowe powołania do służby dla Królestwa Bożego.

Polecamy Tobie, Matko, Kościół, który jest w Polsce. Wypraszaj mu łaski, aby każdy, zgodnie z własnym powołaniem, szedł drogą świętości i przyczyniał się do uświęcenia innych. Modlimy się za wszystkich chorych, bezdomnych, tych, którzy pogubili się w życiu i tych, którzy doświadczają przerastających ich sytuacji. Niech Twój Syn będzie im umocnieniem i obdarzy pełnią życia.

Polecamy Tobie, Matko, intencje wpisane do Wielkiej Księgi Apelu Jasnogórskiego i wszystkie sprawy tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy.

Chcemy też modlić się w intencjach, z którymi przybyli tutaj pielgrzymi w dniu dzisiejszym.