Homilia Generała po wyborze na urząd 10 lipiec 2018
Nowe władze Zgromadzenia 12 lipiec 2018
Nowy Generał Zgromadzenia Słowa Bożego 04 lipiec 2018
O. Eryk Koppa SVD nowym Radcą Generalnym SVD 12 lipiec 2018
W Bandundu 01 sierpień 2019