Przyroda jako pierwsza księga Objawienia. Chrześcijańskie podstawy ekologii 12 sierpień 2019