Nowe władze Zgromadzenia 12 lipiec 2018
O. Eryk Koppa SVD nowym Radcą Generalnym SVD 12 lipiec 2018
Polak Ekonomem Generalnym SVD 04 kwiecień 2019