Nowy Generał Zgromadzenia Słowa Bożego 04 lipiec 2018
Nowy przełożony Polskiej Prowincji 08 styczeń 2019
Spotkanie prowincjałów Strefy Panamerykańskiej 23 sierpień 2017
Spotkanie przełożonych wspólnot i ekonomów 26 wrzesień 2018