Da‘wa − dynamika procesów islamizacyjnych we współczesnej Europie 09 styczeń 2018
Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego o. Mariana Żelazka 12 luty 2018
Święty człowiek Boga 22 marzec 2018