Werbista na czele Stowarzyszenia Misjologów Polskich 21 wrzesień 2017