Poświęcono dary polskich przyjaciół misji 02 maj 2018