Odnowa w Duchu Świętym narzędziem nowej ewangelizacji 13 listopad 2017
Wizyta ewangelizacyjna i jubileusz nad wodami Pangalany 13 wrzesień 2021