Miesięcznik MISJONARZ - lipiec-sierpień 2019 27 czerwiec 2019