Czy teologia wyzwolenia jest chrystocentryczna? 09 wrzesień 2019
Przyroda jako pierwsza księga Objawienia. Chrześcijańskie podstawy ekologii 12 sierpień 2019